Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
CTE031 - Teknikhistoria
History of technology
 
Kursplanen fastställd 2020-02-06 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MTS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 99118
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: A
Max antal deltagare: 150

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Hemtentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKSAM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Per Lundin

  Gå till kurshemsida

Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Syfte

Kursens syfte är att ge en fördjupad förståelse av samspelet mellan teknisk förändring å den ena sidan, samhällelig förändring å den andra. Kursen ska ge kunskap om karaktäristiska drag i den tekniska utvecklingen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva och analysera samspelet mellan teknisk förändring å den ena sidan, samhällelig (ekonomisk, kulturell, politisk och social) förändring å den andra
- Identifiera vilka faktorer som styr teknisk förändring
- Beskriva och analysera den tekniska förändringens mekanismer
- Tolka och förklara historiska förlopp
- Redogöra för grundläggande historieteoretiska begrepp och förklaringsmodeller
- Problematisera de samhälleliga konsekvenserna av teknisk förändring, då och nu
- Uppmärksamma de etiska problem som utveckling och användning av teknik kan vara behäftade med
- Skriva argumenterande text

Innehåll

Teknikhistoria är enkelt uttryckt det historiska studiet av teknik och teknisk förändring. Teman som uppmärksammas i kursen är:

- Vilka faktorer som styr teknisk förändring
- Den tekniska förändringens mekanismer
- Tekniköverföring
- Teknikdeterminism
- Teknikens oförutsägbara konsekvenser
- Tekniska och vetenskapliga kunskapstraditioner
- Ingenjörsprofessionens framväxt
- Framväxten av stora tekniska system
- Teknik och genus

Organisation

Föreläsningar och seminarier.

Litteratur

Se kurshemsida

Examination inklusive obligatoriska moment

Hemtentamen. Betyg: U, 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.