Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LEU483 - Programutveckling  
Computer programming
 
Kursplanen fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIDAL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 70 - RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP

Kursen är full. Kölista finns hos utbildningssekreteraren: mylana@chalmers.se
Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 62126
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 130
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Inlämningsuppgift 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0219 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   15 Jan 2020 fm L,  06 Apr 2020 fm DIST   27 Aug 2020 fm L

I program

TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Patrick Eriksson

  Gå till kurshemsida

Ersätter

LEU482   Programutveckling


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper i datorteknik motsvarande kursen LEU431 Digital och datorteknik.

Syfte

Kursen ska ge grundläggande kunskaper i programutveckling och i programmeringsspråket C.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Analysera samt föreslå struktur till en programbaserad lösning, av en uppgift med begränsad komplixitet beskriven i text.
- Implementera en välstrukturerad lösning av uppgiften i språket C.
- Beskriva samt använda följande begrepp vid implementering:

 • Variabler, värden och typer
 • Aritmetiska och styrande satser  
 • Funktioner
 • Tecken- och stränghantering
 • Fält, pekare och poster
 • Dynamisk minneshantering och listor
 • IO-hantering och strömmar (på grundläggande nivå)
 • Filhantering (på grundläggande nivå)
 • Standardbibliotek

 • - Använda en integrerad utvecklingsmiljö (IDE).
  - Följa en given kodningsstandard.
  - Använda en funktionell abstraktion och grundläggande dataabstraktion.  Innehåll

  En introduktion till programutveckling ges. I kursen lär man sig implementera en lösning, i form av ett datorprogram i språket C, till ett definierat problem. Kursen omfattar: identifierare, variabler, typer, uttryck, operatorer, satser, funktioner och programstruktur, tecken och strängar, pekare och fält, sammansatta typer, dynamisk minneshantering, listor, filhantering och grundläggande användande av standardbiblioteket. Kursen innehåller även introduktion till en utvecklingsmiljö, samt grunder i testning och dokumentation av kod.

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar och datorövningar motsvarande 6 hp samt en obligatorisk inlämningsuppgift motsvarande 1,5 hp.

  Litteratur

  C från början, Jan Skansholm (Studentlitteratur AB)
  ISBN: 9789144114583

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen (6 hp) samt obligatoriska inlämningsuppgifter (1,5 hp).
  Slutbetyget baseras enbart på tentamensresultat.


  Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.