Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
CKK020 - Multimodal interaktionsdesign
 
Ägare: ITU
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 60 - TILLÄMPAD INFORMATIONSTEKNOLOGI


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0102 Projekt 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p    

I program

TDESA TEKNISK DESIGN, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Docent  Sven AnderssonBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

-

Innehåll

-

Organisation

-

Litteratur

-

Examination

-


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.