Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KBB045 - Biokemi
Biochemistry
 
Kursplanen fastställd 2019-02-04 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKEF
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Bioteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 54114
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 15
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0102 Projekt 3,0hp Betygskala: TH   1,5hp 1,5hp    

I program

TKKEF KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 

Examinator:

Björn Åkerman

  Gå till kurshemsida


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Förkunskaper motsvarande särskild behörighet.

Syfte

Att ge kunskaper som möjliggör fortsatta studier i biovetenskapliga ämnen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Tillämpa de vanligt förekommande modellerna för kemisk bindning och intermolekylära krafter på biologiska molekylers struktur och egenskaper.
  • Utföra termodynamiska och enkla kemi-kinetiska beräkningar på biologiska system.
  • Förstå grundläggande enzym-kinetik.
  • Känna till de vanligaste oxidations- och reduktions-reaktionerna i biologiska system.

Innehåll

Grundläggande biokemi, tillämpning av kemiska verktyg på biologiska system och makromolekyler, inklusive kemisk bindning, intermolekylära krafter, termodynamik och kemisk kinetik.

Organisation

Kursen samläses med kursen Kemi och biokemi för Bt1 och K1.

Läsperiod 1

Översiktsföreläsning i Biokemi

Läsperiod 2

Tre föreläsningar i Biokemi

Tre lektioner i grupper om ca 30 elever där tre inlämningsuppgifter löses

Läsperiod 3

Två laborationer, en på DNA och en på proteiner

Litteratur

Nedladdningsbart material

Examination inklusive obligatoriska moment

Tre obligatoriska inlämningsuppgifter Skrivning i Biokemi


Publicerad: on 24 jan 2018.