Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EEK180 - Power electronics-2
 
Ägare: EPMAS
4,0 Poäng (ECTS 6)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0102 Tentamen 4,0 p Betygskala: TH   4,0 p   16 Mar 2005 fm V,    16 Mar 2005 fm V   15 Aug 2005 fm V

I program

TELTA ELEKTROTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
EPMAS MSc PROGRAMME IN ELECTRIC POWER ENGINEERING, Årskurs 1 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK - Profil i Elteknik, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Docent  Ambra SanninoBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

EEK175-Power electronics-1

Syfte

The aim of the course is to provide the students with an advanced level of knowledge in the area of power electronics.

Innehåll

The course deals with control of three-phase power-electronic converters and applications of power electronics to power systems, both at transmission level (FACTS) and distribution level (Custom power devices). Configuration, design, and control of these devices are treated.

Organisation

The course is organised in lectures, tutorials and exercise classes. In the computer-based exercise classes models of the studied power-electronics devices are run to simulate their operation in order to improve students' understanding.

Litteratur

A. Sannino, J. Svensson, Power Electronics 2, Lecture notes.
Other recommended texts:
N. Mohan, T. Undeland, W.Robbins, Power Electronics, IEEE Press/Wiley, 2002.
N.G. Hingorani, L. Gyugyi, Understanding FACTS: concepts and technology of flexible AC transmission systems, IEEE Press/Wiley, 2000.

Examination

Individual/group assignments and written exam


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.