Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IMS025 - Tillverkningsteknik och digitala tillverkningsmetoder
Manufacturing processes, machines and CAM
 
Kursplanen fastställd 2019-03-01 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 40 - INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 65133
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0118 Laboration 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    
0218 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   14 Jan 2020 fm L,  07 Apr 2020 em DIST   28 Aug 2020 fm L

I program

TIMAL MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Peter Krajnik

  Gå till kurshemsida

Ersätter

LMU092   Verktygsmaskiner och datorstödd beredning LMU235   Tillverkningsteknik


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen bygger vidare på kunskaper främst från kurserna Mekanik, Hållfasthetslära och Materialteknik samt Introduktion till maskinteknik.

Syfte

Denna kurs behandlar grunderna inom tillverkning med fokus på skärande bearbetning, samt metodernas praktiska tillämpningar för att lösa verkliga problem inom industriell produktion. Användandet av material, maskiner, datorer och programvaror diskuteras med utgångspunkt från tillverkningsmetoder. Kursen börjar med grunderna inom industriell produktion, materials bearbetning och omvandling, liksom nyare tekniker såsom additiv tillverkning. Ett särskilt fokus läggs på skärande bearbetning, innefattande de mest använda metoderna för att ge tillverkade komponenter deras slutliga form.

Viktiga områden introduceras såsom; programmering, utformning och automatisering av CNC-maskiner (CNC=Computer Numerical Control), NC-programmering samt CAD/CAM-teknik.

Föreläsningar inkluderar fall-studier från både industri och forskning. I kursen kommer studenterna att lära sig grunderna inom tillverkningsmetoder, utformning av CNC-maskiner och CAD/CAM-teknik

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förstå grunderna inom tillverkning, materials bearbetning och nya paradigm som additiv tillverkning.
 • Känna till olika skärande bearbetningsmetoder och ha insikt i deras industriella tillämpningar.
 • Kunna grunderna för användande av verktygsmaskiner och maskinsystem.
 • Kunna grunderna inom programmering, utformning och automation av CNC-maskiner.
 • Kunna utföra praktisk NC-programmering med CAD/CAM-system.
 • Ha insikt i metoder för att mäta maskiners noggrannhet och prestanda.

Innehåll

 • Grunder inom tillverkningsteknik.
 • Gjutning, forming och additiv tillverkning.
 • Grunder inom skärande bearbetning: svarvning, borrning, fräsning, slipning, polering, okonventionella bearbetningsmetoder.
 • Verktygsmaskiner och system: utvecklingen av maskiner, maskiner för skärande bearbetning, bearbetningsceller, FMS.
 • Grunder inom programmering, utformning och automation av CNC-maskiner; virtuella maskiner och trender inom digitalisering.
 • NC-programmering med CAD/CAM-system.
 • Test av verktygsmaskiners noggrannhet/prestanda samt felanalys.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, fallstudier och handledning (laborationer). Typiska fallstudier kommer att analysera den vetenskapliga utvecklingen och den industriella slutanvändningen av tillverkningsprocesser och verktygsmaskiner. Kursen är nära länkad till Chalmers Centre for Metal Cutting Research (MCR) och är utformad för att sprida nuvarande "State-of-the-Art" inom tillverkningsteknik. Föreläsningarna ges på engelska och svenska.

Litteratur

 • Hågeryd, L., Björklund, S., Lenner, M. & Andersson, I. 2002, Modern produktionsteknik: D. 1, 2. uppl. edn, Liber, Stockholm.
 • López de Lacalle, L. N, Lamikiz, A. 2009, Machine tools for high performance machining, Springer, London.

Examination inklusive obligatoriska moment

 • För godkänt slutbetyg (skala 3-5) i kursen krävs godkänd tentamen + godkända inlämningsuppgift + godkänd laborationskurs.
 • Slutbetyg i skala Fem, Fyra, Tre, Underkänd; baserat på tentamen.
 • Tentamen omfattar 100 p med bytygsgränserna: 0 ¿ 39 p UK, 40 ¿ 59 p betyg 3, 60 ¿ 79 p betyg 4 och 80 ¿ 100 p betyg 5. 


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.