Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ESS205 - Reglerteknik för fordon
 
Ägare: TMASA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: C
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Max antal deltagare: 50

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0103 Tentamen 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p   Kontakta examinator

I program

TMASA MASKINTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK - Fordonsteknik, Årskurs 4 (valbar)
TAUTA AUTOMATION OCH MEKATRONIK, Årskurs 4 (valbar)
ÖVR Övriga kurser - Grön bil, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Professor  Bo EgardtBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen vänder sig primärt till blivande civilingenjörer på fjärde året.
Det är en valfri kurs, som antingen kan läsas separat eller som en del
inom hela Gröna Bilens utbildningspaket. Även deltagare från industrin
är välkomna. Förkunskaper förutses från grundläggande kurser i
matematik, mekanik, ellära etc. som motsvarar de första tre åren i
civilingenjörsprogrammet. Därutöver krävs en grundkurs i reglerteknik.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en grundläggande förståelse för reglerteknikens betydelse för att ge moderna fordon önskade miljöegenskaper, speciellt med avseende på emissioner och bränsleförbrukning. Kursen skall ge en översikt av reglersystem i moderna fordon, samt en fördjupning inom motor- och drivlinereglering, inklusive hybrida drivlinor. Avsikten är också att visa på betydelsen av dynamisk modellering och simulering som viktiga komponenter i systemtekniskt arbete. Kursen ingår i Gröna Bilens nationella utbildningsprogram "Avancerad fordonskonstruktion för ett hållbart samhälle".

Innehåll

- Introduktion. Repetition av reglerteknikens grunder. Reglerteknikens roll i moderna fordon. Översikt av fordonets olika reglersystem.
- Förbränningsmotorns grunder. Principer och begränsningar.
Introduktion och repetition av grundläggande termodynamik för motorn.
- Motormodellering. Dynamiska medelvärdesmodeller för motorn med användning för observatörer, diagnostik och reglerfunktioner.
- Motorreglering. Fokus på emissioner och bränsleförbrukning.
- Motordiagnostik med användning av dynamiska modeller..
- Styrning och reglering av drivlinor. Simulering av körcykler på basis av motor- och drivlinemodeller. Avancerad reglerteknik för körbarhet och komfort. Modellering, simulering och optimering av hybriddrivlinor.

Organisation

Kursen genomförs i samarbete med Fordonssystem vid Linköpings Universitet inom det nationella programmet "Avancerad fordonsteknik för ett hållbart samhälle", se programmets hemsida för mer information. Studenter från andra högskolor är välkomna att delta på kursen, liksom ingenjörer från industrin. Kursen har 50 platser att fördela mellan studenter på högskolor engagerade i utbildningsprogramnmet samt deltagare från industrin.

Vissa kursmoment genomförs som intensivdagar, ev. på annan ort. En laboration förläggs till Linköping. Resor och ev. logi betalas av utbildningsprogrammet.

Föreläsningar/lektioner, i något fall på distans.
Inlämningsuppgifter och laborationer (obligatoriska).

Kursen undervisas normalt på engelska.

Litteratur

Kurspärm med föreläsningsanteckningar samt övrigt material.
Kursmaterialet är till övervägande delen på engelska.

Examination

Tentamen 5p.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.