Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPA050 - Chalmers formula student
 
Ägare: TMASA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Nivå: A
Institution: 0480 - MASKINTEKNIK (projektarbete)


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0103 Projekt 5,0 p Betygskala: UG   5,0 p    

I program

TMASA MASKINTEKNIK, Årskurs 3 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Sven B AnderssonBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om, och erfarenheter av, praktiskt tillämpat ingenjörsarbete och prototypframtagning. Kursen är applicerad på ett helbilskoncept där hela processen från att uttänka, konstruera, testa till att slutligen använda kommer att passeras.

Nyckelord för denna kurs är systemtänkande, kommunikation och teamwork.

Innehåll

The course is a design-build course with the intent to build complete car in the form of a small formula racer. The student will participate in a project team where each participant contribute with a certain technical part. The technical objectives of the course are to use previously aquired knowledge to design a technical sub-system, manufacture this and to test it before and during the Formula Student competition.

Organisation

The team is organized according to a project model with deliverables, status reports and milestone reports. Presentations of deliverables to the project are both oral and in writing.

Litteratur

The student should find suitable literature.

Examination

There will be an evaluation of each students contribution to the project, technically, through presentations and as a team member.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.