Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LMU421 - Datorstödd maskinkonstruktion
Computer aided design
 
Kursplanen fastställd 2019-03-01 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 40 - INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 65131
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 78
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Inlämningsuppgift 2,5hp Betygskala: UG   2,5hp    
0212 Inlämningsuppgift 5,0hp Betygskala: UG   1,3hp 3,7hp    

I program

TIMAL MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Kjell Melkersson

  Gå till kurshemsida

Ersätter

LMU420   Datorstödd maskinkonstruktion


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen ger kunskaper om grundläggande ritteknik samt om datorbaserade metoder för geometrisk beskrivning av tredimensionella objekt. Kursen är mycket grundläggande för en maskiningenjör då alla nya eller befintliga produkter som utvecklas kräver en beskrivning av geometrin.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • läsa och skapa vyer, även snittvyer, av en detalj
 • läsa och skapa förenklad ritning av maskinelement
 • måttsätta ritade detaljer på ett korrekt och layoutmässigt tydligt sätt
 • placera ut och läsa samt förstå innebörden av olika typer av dimensionstoleranser
 • läsa och beräkna passningsbilder för två samverkande detaljer
 • läsa och förstå innebörden av form- och lägestoleranser
 • läsa och placera ut ytjämnhet för detaljer. Dessutom kunna bestämma lämplig ytjämnhet kopplad till funktion och tillverkning
 • skapa parter i CAD
 • skapa assemblies (sammanställningar) i CAD
 • läsa och skapa detalj- och sammanställningsritningar
 • skapa en kinematisk analys av en assembly för att på ett tydligt sätt visualisera dess funktion
 • skapa fotorealistiska bilder av CAD-modeller
 • Innehåll

  Kursen är uppdelad i konstruktionsövningar samt ett mindre antal föreläsningar.
  Kursen består av två delmoment:
  1) Grundläggande ritteknik 2,5 hp
  2) CAD 5 hp

  Rittekniken tar upp bl a olika vyer, måttsättning, dimensionstoleranser, passningar, form- och lägestoleranser samt ritningsläsning.
  I CAD-momentet används ett modernt CAD-program för att bygga solidmodeller. Skapande av detaljritningar, parameterisering och montering av flera komponenter är några av ingående moment.

  Organisation

  Undervisningen består av föreläsningar (10 h), ritövningar (16 h), CAD-övningar (48 h) och eget arbete (130 h).

  Litteratur

  Kurslitteratur anges vid kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  I båda kursmomenten ritteknik och CAD sätts betyg som godkänd eller underkänd. För godkänd ritteknik krävs godkända arbetsuppgifter samt godkänd dugga. För godkänt betyg i CAD-momentet fordras godkända konstruktionsuppgifter.


  Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.