Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE545 - Matematisk analys, del 2
Calculus, part 2
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIDAL
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER

Kursen är full. Kölista finns hos utbildningssekreteraren: mylana@chalmers.se
Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 62125
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 125
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Tentamen 3,0hp Betygskala: TH   3,0hp   30 Maj 2020 em L,  11 Okt 2019 em L,  19 Aug 2020 fm L

I program

TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Vilhelm Adolfsson

  Gå till kurshemsida


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper i algebra motsvarande kursen LMA212 Algebra.

Syfte

Kursen skall, på ett logiskt sammanhängande sätt, ge grundläggande kunskaper i matematisk analys. Kursen skall dessutom skapa förutsättningar för matematisk behandling av tekniska problem i yrkesutövandet samt ge grundläggande kunskaper för fortsatta studier.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • definiera begreppen bestämd integral och generaliserad integral

  • använda de grundläggande beräkningsreglerna för integraler

  • använda de vanligaste lösningsmetoderna för differentialekvationer

  • tolka integraler geometriskt

  • tillämpa sina kunskaper om derivator och integraler på enklare problem med anknytning till det valda ingenjörsämnet

Innehåll

Samband mellan area och primitiv funktion. Bestämd integral. Integrationsregler, partiell integration, integration genom substitution. Integration av rationella funktioner, algebraiska funktioner och vissa transcendenta funktioner. Generaliserade integraler. Tillämpningar på integraler. Numerisk integration. Separabla differentialekvationer. Linjära differentialekvationer av första ordningen. Exempel på problem som löses med differentialekvationer. Operatorer, linjära differentialekvationer av högre ordning med konstanta koefficienter.

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar, duggor och enskilt arbete.

Litteratur

James Stewart: Calculus Early Transcendentals, Brooks/Cole

Examination inklusive obligatoriska moment

Lärandemålen examineras löpande genom duggor samt en avslutande tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.