Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT256 - Software engineering project
Software engineering project
 
Kursplanen fastställd 2018-02-28 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0118 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Jan-Philipp Steghöfer

  Gå till kurshemsida


Kurstillfälle 2

Kursen är full. Kölista finns hos utbildningssekreteraren: elke.mangelsen@chalmers.se
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0118 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKIEK INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR - Informationsteknik, Årskurs 3 (obligatorisk)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Jan-Philipp Steghöfer


  Gå till kurshemsida

Ersätter

DAT255   Software engineering project


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

För att vara behörig till kursen ska studenten vara godkänd på minst två kurser i programmering samt en projektkurs.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskap och en första erfarenhet av mjukvaruutveckling genom praktiskt projektarbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs skall studenten besitta följande kunskaper, färdigheter och förmågor:


 1. Kunskap och förståelse, studenten skall kunna:

  1. beskriva mjukvaruutveckling som en ingenjörsdisciplin genom att använda relevant terminologi

  2. beskriva relationen mellan intressent, produkt och process 2. Färdigheter och förmågor, studenten skall kunna:


  1. specificera, implementera och utvärdera ett system utifrån vad olika intressenter anser vara värdefullt
  2. lära sig tillsammans med övriga medlemmar i laget de verktyg och APIer som är relevanta för ett projekt
  3. tillämpa en strukturerad mjukvaruutvecklingsprocess som medlem i ett lag

  1. Omdöme och tillvägagångssätt, studenten skall kunna:

   1. reflektera över hur processen genomförts i ett projekt
   2. reflektera över sina egna och gruppens lärandestrategier  Innehåll

  Kursen ger en praktisk introduktion till mjukvaruutveckling. Studenterna kommer att arbeta med ett öppet problem som definieras av en eller flera intressenter utanför studenternas arbetslag. Studenter får alltså inte själva bestämma projektets inriktning. För att hantera den utmaningen lär sig studenterna:

  • en mjukvaruutvecklingsprocess för att strukturera arbete
  • specificering och utvärdering av krav och samarbete med intressenter för att det som levereras ska anses värdefullt
  • nya teknologier och verktyg och lämpliga sätt att använda de på för att realisera sitt värdeerbjudande genom att utforma egna lärandestrategier
  • organisera sig själva i lag för att nå gemensamma mål med begränsade resurser
  • reflektera över sitt egna arbete och lärande för att möjliggöra kontinuerlig förbättring av sitt egna arbetssätt

  Organisation

  Kursen organiseras som ett projekt där studenterna arbetar i lag om sex studenter (vanligtvis) för att lösa en realistisk mjukvaruutvecklingsuppgift. Lagen har veckovisa handledningsmöten. Som supplement till projektet ges en serie övningar och föreläsningar som ger fördjupad insikt i uppgiften samt mjukvaruutveckling i stort.

  Litteratur

  Anges på kurshemsidan.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras kontinuerligt varje vecka med en rapport. Rapporten innehåller både en gemensam lagdel och en individuell del för varje lagmedlem för att dokumentera projektets framskridande. Slutbetyget sätts utifrån den sista versionen av rapporten. Exakt hur slutbetyget sätts utifrån rapporten blir specificerat i kurs-PM. Rapportens innehåll är relaterat till lärandemålen och kursens innehåll. Vidare är den uppdelad i olika avsnitt enligt kurs-PM där varje avsnitt måste bearbetas varje vecka för att bli godkänd.


  Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.