Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT375 - Spelutvecklingsprojekt
Game development project
 
Kursplanen fastställd 2018-02-28 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPIDE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Max antal deltagare: 30

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0118 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPIDE INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPIDE INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Josef Wideström


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att vara behörig till kursen ska studenten ha avklarat följande kurser, eller motsvarande:
- CIU175 Prototyping in interaction design,
- TDA492 Graphical interfaces,
- TDA497 Interaction design methodology

Kurserna DAT385 Introduktion till spelvetenskap, TDA580 Gameplay Design, och TDA572 Spelmotorarkitektur eller motsvarande rekommendaras.

Syfte

Kursen syftar till att ge en fördjupad föreståelse för de centrala utmaningarna i spelutveckling genom praktisk träning och reflektion i ett spelprojekt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Räkna upp "best practice"-metodiker för utveckling av datorspel och spelmotorer
  • Återge etablerade begrepp och termer för att beskriva spel, spelmotorer, och spelutvecklingsprojekt
  • Genomföra användartester i praktiska projekt
  • Tillämpa design- och utvecklingsmetoder systematiskt för att skapa och kritisk jämföra olika möjligheter i spelutvecklingsprojekt
  • Identifiera behov och krav från specifika tilltänkta användargrupper och intressenter
  • Motivera designval i en spelutvecklingsprocess
  • Genomföra en informerad analys av vilka etiska och sociala effekter teknisk lösningar kan skapa i en spelutvecklingsprocess

Innehåll

Centrala utmaningar som tas upp i kursen är samverkan mellan olika tekniska delar av ett spel, hur en spelmotors alla delar kan samverka för att skapa en specifik spelupplevelse, samt hur metoder och verktyg bäst kan stödja en utvecklingsprocess. En kombination av nya och tidigare genomgågna metoder och verktyg kommer användas i kursen. Förutom ren utveckling av ett spel och spelmotor ingår speltestning och reflektion kring etiska och sociala effekter den framtagna lösningen kan ha.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, projektarbete i grupp, och övningar samt handledning i samband med dessa. Projektarbetet sker i grupp om normalt 5-6 personer med tillgång till handledning. Skapandet av flera delrapporter och genomförandet av flera tester är del av utvecklingsprocessen och resultatet av projektarbetet presenteras både muntligt och skriftligt.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom övningar, projektrapport och en individuell skriftlig uppsats.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.