Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IBB136 - Project management
Project management
 
Kursplanen fastställd 2018-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSCM
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Kurstillfälle 1

Kursen är full. Kölista finns hos utbildningssekreteraren: gelena@chalmers.se
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: A
Minsta antal deltagare: 20
Max antal deltagare: 90

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0116 Tentamen 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator
0216 Projekt 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    
0316 Inlämningsuppgift 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    

I program

MPEPO ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPEES INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPNAV MARIN TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPQOM KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPISC INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPISC INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Jan Wickenberg


Kurstillfälle 2

Kursen är full. Kölista finns hos utbildningssekreteraren: gelena@chalmers.se
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: B
Minsta antal deltagare: 20
Max antal deltagare: 90

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0116 Tentamen 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator
0216 Projekt 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    
0316 Inlämningsuppgift 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    

I program

MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPQOM KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPBDP ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPISC INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPISC INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
TKDES TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Jan Wickenberg


Ersätter

IBB135   Project management


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Managerial Economics TEK255 eller motsvarande Industrial Management TEK250 eller motsvarande

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna:
- Förståelse för användningen av projekt som organisationsform
- Begreppsliga verktyg för att beskriva, diagnostisera och påverka i projektrelaterade beslutssituationer
- Handlingsbar kunskap och färdigheter i projektledning, samt i en rad olika produktutvecklingsrelaterade beslutssituationer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter kursen skall studenterna kunna:
- Beskriva grundläggande projektledningsbegrepp och verktyg
- Tillämpa projektledningsteorier för att analysera särdragen hos industriella projekt och utifrån detta föreslå lämpliga sätt att hantera projekten
- Inrama, analysera och lösa ledningsproblem i projektmiljöer med stöd av lämplig litteratur
- Använda litteratur för att kritiskt värdera projektledningsmodeller
- Strukturera och organisera projekt av inte alltför komplicerat slag

Innehåll

Kursen handlar om att leda projekt. Detta innebär att kursen innehåller allmänna kunskaper om projektledning och återspeglar kunskap i att hantera oförutsedda händelser som inträffar i projekt inom teknikbaserade företag. Följande teman kan identifieras i kursens ämnesområde:
- Organisering av projekt och organisatoriska egenskaper
- Projektledning och lärande
- Projektplanering och styrning

Organisation

Kursen har tre organiserade inlärningsarenor: föreläsningar, litteraturseminarier och projektarbete i grupp. Litteraturseminarierna kräver aktivt deltagande och förberedelser. Projektarbetet i grupp är ett uppdrag att beskriva och analysera ett verkligt industriellt projekt. Efter föreläsningarna i projektledningens grunder kommer det att ges etttest för att bedöma de grundläggande kunskaperna om projektledning. I hemtentamen integreras teori och praktisk kunskap och hur olika teorier avspeglas mot varandra.

Litteratur

Kurslitteraturen beslutas vid kursens början.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras i tre kursmoment:
1.-Tentamen 1.5 hp Project Management Basics rapporteras som betyg U/G
2.-Projekt 3,0 hp Research Project Work rapporteras som betyg U/G
3.-Inlämningsuppgift 3,0 hp Home Exam rapporteras som betyg U/G

Slutbetyg sätts som en sammanvägning av resultaten inom de tre modulerna. För slutbetyget används betygsskalan U, 3, 4 och 5. Se vidare kurs-PM.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.