Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT355 - Kravhantering och användarupplevelse
Requirements and User Experience
 
Kursplanen fastställd 2017-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

Kursen är full. Kölista finns hos utbildningssekreteraren: elke.mangelsen@chalmers.se. Köplatser enbart för TIDAL och TKITE.
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: A
Max antal deltagare: 10

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   16 Jan 2019 fm L,  26 Apr 2019 em L,  22 Aug 2019 fm L
0217 Inlämningsuppgift 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    

I program

TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Jennifer Horkoff


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

To be eligible for this course, students must have completed 7,5 higher education credits in object oriented programming.

Syfte

The course provides students with an introduction to the field of requirements
engineering and user experience.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

On successful completion of the course the student will be able to:

Knowledge and understanding
  • describe the process of requirements elicitation, evaluation, documentation,validation, and evolution,
  • state techniques to acquire and model user demands,
  • explain key techniques to account for usability in software products,
Skills and abilities
  • identify and specify requirements by means of, for instance, scenario-based techniques or goal-oriented techniques,
  • apply techniques to identify personas, scenarios and user stories,
  • design and implement graphical user interfaces according to usability principles,
Judgement and approach
  • select an appropriate technique to evaluate the usability of a software product,
  • choose and motivate appropriate methods for involving users in the design process.

Innehåll

The course starts by providing a solid foundation by defining
key concepts like goals, requirements and specifications. It also presents the process of
identifying and documenting the requirements of a software product. Emphasis is also
given to quality requirements.
The second part of the course focuses on usability aspects. The course will focus on
integrating the requirements gathered in the first part with more design-oriented
requirements gathered as part of a user-centric design process (for example, via
interviews and the use of personas). The course also presents elements of visual design
and information design, for instance, how to include aspects of user experience in the
design of a software product. Further, the course touches upon methods of prototyping
(for example, digital mockups) and presents some techniques to evaluate the usability of
a software product (for instance, via user studies). Finally, the course will provide
students with hands-on experience in designing and developing graphical user interface
(GUI) programs.

Organisation

The teaching consists of lectures, group work, exercises, as well as supervision in
connection to the exercises.

Litteratur

Course literature to be announced 8 weeks prior to the start of the course.

Examination inklusive obligatoriska moment

Written exam and assignments.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.