Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT335 - Systematisk datahantering  
Data Management
 
Kursplanen fastställd 2017-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

Enbart restplatser kvar. Kontakta elke.mangelsen@chalmers.se för registreringsförfrågningar
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: B+
Max antal deltagare: 15

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   18 Mar 2019 fm L   11 Jun 2019 fm L   21 Aug 2019 fm L  
0217 Inlämningsuppgift 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Philipp Leitner

  Gå till kurshemsida


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

The course introduces the students to the role of data, information, and knowledge in
software engineering. The course has two general themes: (1) fundamental concepts
related to data in software engineering; (2) basic principles of database systems as seen
by users, application programmers and database administrators.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Knowledge and understanding
  • explain the differences between data, information and knowledge,
  • explain the concepts related to software metrology and information visualization,such as measure, measuring system, dashboard and indicator,
  • explain basic concepts: relational data model, non-relational data model, entityrelationship model, relational database design, relational algebra and the databaselanguage SQL,
Skills and abilities
  • construct an algorithm for filtering and visualizing data based on a predefinedcriteria,
  • manage the process of collecting and representing data in a database,
  • build a data model (entity-relationship model),
  • create database tables, and formulate database queries in SQL,
  • experiment with data technologies such as big data and open data,
Judgement and approach
  • assess the quality of data and correctness of data models,
  • evaluate the applicability of data management techniques for a given purpose.

Innehåll

The course introduces concepts and techniques related to working with data,
information and knowledge, although the focus is mostly on data and information.
Techniques related to extraction, representation, modeling, access, and visualization of
data are discussed. The course then introduces the role of databases and database
management systems, covering topics such as algebra and the relational database,
logical and physical design of databases, and the use of SQL. This includes
programming in SQL, from the perspective of a user querying or modifying an existing
database, by a database designer, and by an application programmer invoking SQL
from a host language. The course also highlights the difference between SQL and
NoSQL and covers different data models such as XML, RDF, and JSON.

Organisation

The teaching consists of lectures, group work, exercises, as well as supervision in
connection to the exercises.

Litteratur

Course literature to be announced the latest 8 weeks prior to the start of the course.

Examination inklusive obligatoriska moment

Written exam and assignments.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.