Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK226 - Teknik och samhälle  
Technology and society
 
Kursplanen fastställd 2017-02-07 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MTS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Kurstillfälle 1

Kursen är full.
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Inlämningsuppgift 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKSAM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 

Examinator:

Karl Palmås


Kurstillfälle 2

Kursen stängd för sena anmälningar.
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Inlämningsuppgift 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKDES TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKSAM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 

Examinator:

Karl Palmås


Ersätter

TEK225   Teknik och samhälle

Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är öppen för studenter som har avslutat sina första 60 hp på grundnivå.

Syfte

Kursen bjuder in studenten till att överföra kunskaper om centrala teknologier till studiet av samhället. Den syftar således till att fördjupa studentens förståelse av nyckelteknologier, samtidigt som den utvecklar studentens förmåga att analysera samhällsprocesser. Kursen har även som mål att främja studentens medvetenhet om hur ingenjörs- och naturvetenskaper är begreppsligt och historiskt sammanvävda med samhällsvetenskap och humaniora.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Redogöra för teorier om samhällets funktion.
- Redogöra för olika teknologiers funktion, samt separera dessa teknologiers funktion från sitt tekniska sammanhang.
- Identifiera begreppsliga symmetrier mellan teknologiers funktion och teorier om samhällets funktion.
- Rekonstruera samband mellan uppkomsten av teknologier och uppkomsten av samhällsteorier.
- Utvärdera och kritisera föreställningen om att samhället kan beskrivas som en maskin.

Innehåll

Kursen kommer att utgå från studenternas existerande kunskap om olika teknologier, och sedan relatera dessa till teorier om samhället. Kurstillfällena är därmed indelade utifrån teknologiska begrepp, såsom
- algoritm
- förbränningsmotor
- osv
och deras respektive relation till olika samhällsteorier.

Organisation

Kursen är organiserad som en serie föreläsningar och seminarier.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination och betygsätting är baserad på en obligatorisk skriftlig uppgift och en frivillig dugga.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.