Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KLI042 - Nutrition, hälsa och hållbara dieter  
Nutrition, health and sustainable diets
 
Kursplanen fastställd 2018-02-06 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBIO
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Kemiteknik
Institution: 28 - BIOLOGI OCH BIOTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Minsta antal deltagare: 8
Max antal deltagare: 30

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   03 Jun 2019 em M   Kontakta examinator,  Kontakta examinator
0217 Laboration 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    

I program

MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Marie Alminger

Ersätter

KLI041   Nutrition och hälsa


  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper motsvarande kandidatnivå, inom kemi, biologi, inklusive organisk kemi, fysikalisk och organisk kemi sam biokemi, rekommenderas.

Syfte

Kursen avser att ge en översikt och förståelse för samband mellan kost och hälsa och hur en hållbar konsumtion och livsmedelsproduktion i framtiden kan bidra till en bättre livsmedelsförsörjning

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Ge en övergipande beskrivning av nuvarande globala hälsoproblem
 • Sammanfatta de viktigaste och nuvarande evidens-baserade näringsrekommendationerna och vilka livsmedelskällor olika näringsämnen kommer ifrån
 • Ge exempel på hur nutritionsstatus/kostintag kan bedömas
 • Beskriva mekaniska och kemiska aspekter av digestion och upptag av näringsämnen i mag-tarmkanalen
 • Översiktligt beskriva metoder för utvärdering av kroppssammansättning
 • Känna till hur matens sammansättning och vårt intag av protein, fett och kolhydrater kan påverka hälsa
 • Känna till vad som är kännetecknade för vitaminer och deras betydelse för förebyggande av sjukdomar
 • Ge exempel på viktiga mineraler och spårämnen och deras betydelse för förebyggande av sjukdomar
 • Ge exempel på styrkor och svagheter för olika argument kopplade till samband mellan kost och specifika sjukdomar
 • Beskriva och diskutera frågeställningar kring hållbar livsmedelskonsumtion kopplat till specifika livsmedel -  effekter av  animaliska och växtbaserade råvaror
 • Beskriva samband mellan klimat- och miljöförändringar, livsmedelsförsörjning och hållbarhet ur ett globalt perspektiv

Innehåll

1. Livsmedel och hälsa ur ett globalt perspektiv
2. Näringsrekommendationer
3. Registrering av näringsintag
4. Mag-tarmkanalen
5. Kroppssammansättning
6. Övervikt och fetma, konsekvenser och behandlingsformer
7. Nutrition och metabolism av protein och aminosyror
8. Nutrition, funktion och metabolism av lipider
9. Digestion och metabolism av kolhydrater och kostfiber
10. Fettlösliga och vattenlösliga vitaminer
11. Mineraler och spårämnen
12. Hälsopåståenden

13. Interaktioner mellan kost, hälsa och miljö

14. Miljö, klimat och livsmedelsförsörjning

Organisation

Obligatoriska delar:

 1. Kostregistrering/datorlab: Under kursen kommer varje student att genomföra en kostregistrering under några dagar för individuell bedöming av nutritionsstatus.
 2. Laboration: HPLC-analys av effekter av olika tillagningmetoder på C-vitaminhalt i grönsaker.
 3. Nutritionsdebatt: Debatt och diskussioner kring kontroversiella och/eller aktuella debattämnen med anknytning till hälsa, livsmedelsäkerhet, miljöaspekter och hållbarhet.

Övrigt: 
Studiebesök vid Klinisk Näringslära, Sahlgrenska universitets Sjukhuset.Studiebesök vid Livsmedelsföretag eller gästföreläsning från företag eller organisation som arbetar med hållbarhetsaspekter i relation till livsmedelsproduktion. 

Litteratur

Ett urval av aktuella vetenskapliga publikationer och utdrag från litteratur inom nutrition, hälsa och hållbarhetsfrågor kopplade till livsmedelsområdet kommer att vara tillgängliga under kursen.

Examination inklusive obligatoriska moment

Den slutliga examinationen görs i form av en skriftlig tentamen i slutet av kursen. För godkänt betyg krävs aktiv (muntliga och skriftliga presenationer av samtliga) medverkan i nutritionsdebatt och att laborationsdelar/rapporter är genomförda och godkända.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.