Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EEM076 - Elektriska kretsar och fält  
Electrical circuits and fields
 
Kursplanen fastställd 2015-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   04 Jun 2019 fm SB   12 Okt 2018 em M   19 Aug 2019 em M  
0205 Laboration 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Max Jair Ortiz Catalan

Ersätter

EEM075   Elektriska kretsar och fält


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Matematisk analys i en variabel. Differentialekvationer. Komplexa tal. Linjär algebra.

Syfte

Kursen skall ge kunskaper i grundläggande metoder för analys av analoga elektriska kretsar.
Här ingår även kännedom om egenskaper hos vanliga passiva kretselement, källor samt operationsförstärkare.
Även en bakgrund till olika kretselements egenskaper baserade på elektromagnetiska fält ges.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • analysera enklare passiva linjära elektriska kretsar samt kretsar som innehåller operationsförstärkare
 • använda beräkningsmetoder för likström och stationär växelström i elektriska kretsar för beräkning av ström, spänning och effektutveckling
 • använda ett datorbaserat verktyg för att analysera enklare elektriska kretsar

 • utföra grundläggande fältberäkningar utifrån enkla geometrier
 • Innehåll

  Elektriska kretsar. Kretselement. Ohms lag. Kirchhoffs lagar. Effekt och energi. Beräkningsmetoder för elektriska nät. Likström och stationära växelströmskretsar. Transienta förlopp. Frekvensegenskaper och Bodediagram.
  Operationsförstärkare. Elektromagnetiska fält med beskrivande tillämpningar.
  Laborationer innefattande handberäkningar, dator simuleringar, byggnation och verifiering genom praktiska mätningar.

  Organisation

  Föreläsningar, demonstrationsräkning, räknestuga och laborationer.

  Litteratur

  Kursbok: Se kurshemsida

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Följande moment skall vara godkända:

  • Skriftlig tentamen
  • Laborationsuppgifter


  Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.