Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME192 - Aktiv säkerhet  
Active safety
 
Kursplanen fastställd 2018-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAUT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Bioteknik, Datateknik, Elektroteknik, Informationsteknik, Maskinteknik, Teknisk fysik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Inlämningsuppgift 3,5hp Betygskala: TH   3,5hp    
0213 Tentamen 4,0hp Betygskala: TH   4,0hp   01 Nov 2018 em M   07 Jan 2019 fm M   Kontakta examinator

I program

MPAUT FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPAUT FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Marco Dozza

  Gå till kurshemsida

Ersätter

TME191   Advanced active safety


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatexamen  inkluderande matematik och fysik, samt erfarenhet av Matlab-programmering.
Kursen Fordons- och trafiksäkerhet rekommenderas

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge studenterna in inblick i utveckling och utvärdering av aktiva säkerhetssystem både från ett industriellt och ett akademiskt perspektiv. Kursen fokuserar på utmaningar och rekommendationer vad gäller utvecklingen av aktiva säkerhetssystem. Kursen har fyra delar: olycksanalys, krav och designkriterier för aktiva säkerhetssystem, beteendevetenskap samt utvärdering av aktiv säkerhet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara vilken roll olycksforskning har i utvecklingen av aktiva säkerhetssystem
- Identifiera randvillkor och kompromisser vad gäller val av sensorer vid utveckling av aktiva säkerhetssystem
- Analysera och applicera grundläggande signalbehandlings och hotbildsalgoritmer som används inom aktiv säkerhet
- Förklara rollen som beteendevetenskap har vid design av aktiva säkerhetssystem och autonoma fordon
- Beskriva bakgrund, arkitektur samt utmaningar vid utveckling kooperativa säkerhet system.
- Jämföra tillgängliga verktyg för utvärdering av aktiva säkerhetssystem.
- Identifiera utmaningar i analysen av verklig trafikdata från naturalistiska körstudier.
- Förklara de nya trafiksäkerhetsutmaningarna som självkörande fordon medför

Innehåll

Olycks-och incidentanalys
- Olycksanalys och olycksdata
- Analys av trafiksäkerhetsrelevanta händelser från fältdata

Applikationer för aktiv säkerhet
- Sensorer inom aktiv säkerhet
- Processning av data
- Hotbildsanalys
- Trådlösa trafiksäkerhetsapplikationer
- Autonoma fordon

Beteendevetenskap
- Förarbeteende
- Förarmodellering

Utvärdering av aktiv säkerhet
- Körsimulatorer
- Naturalistisk datainsamling
- Icke-faktisk analys och utvärdering i virtuella (simulering)miljöer

Organisation

- Föreläsningar
- Korta tillämpade övningar
- Laboration
- Besök hos fordonsindustrin och trafikforskningsinstitut

Litteratur

Material från föreläsningar, artiklar från vetenskapliga tidskrifter samt datablad och data dictionaries.

Examination inklusive obligatoriska moment

- Tentamen, 4 p, betygsatt
- Laboration, 3.5p, betygsatta


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.