Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT037 - Datastrukturer  
Data structures
 
Kursplanen fastställd 2018-03-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Laboration 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    
0214 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   15 Jan 2019 em SB_MU   24 Apr 2019 em SB_MU   22 Aug 2019 fm SB  

I program

TKAUT AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)
TKTFY TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Nils Anders Danielsson

Ersätter

DAT035   Datastrukturer DAT036   Datastrukturer


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Programmering i objektorienterat språk (helst Java). Grundläggande matematiska begrepp som mängder, funktioner, relationer, grafer, logaritmer och induktionsbevis.

Syfte

Att lära sig om vanliga abstrakta datatyper, datastrukturer och algoritmer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • förstå och använda några grundläggande abstrakta datatyper och datastrukturer, bland annat listor, köer, tabeller, träd och grafer.
  • förstå och använda några av de algoritmer som används för att hantera grundläggande datastrukturer på ett effektivt sätt, och förstå varför de är korrekta.
  • analysera (vissa) algoritmers effektivitet.
  • göra välgrundade val mellan olika datastrukturer och algoritmer för olika tillämpningar.
  • implementera abstrakta datatyper som gränssnitt, och datastrukturer som klasser, i ett objektorienterat programmeringsspråk.

Innehåll

Abstrakta datatyper. Enkel komplexitetsanalys. Vanliga datastrukturer som fält, listor, träd och hashtabeller samt hur dessa kan användas för att implementera abstrakta datatyper som köer, prioritetsköer, lexika och grafer. Standardalgoritmer för dessa datastrukturer och deras resurskrav. Iteratorer. Sorteringsalgoritmer. Standardbibliotek för datastrukturer och algoritmer.

Organisation

Föreläsningar, övningar och laborationer.

Litteratur

Anges på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Salstentamen och obligatoriska laborationer.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.