Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK261 - Industriell marknadsföring och inköp  
Business marketing and purchasing
 
Kursplanen fastställd 2018-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPDE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Inlämningsuppgift 2,0 hp Betygskala: UG   2,0 hp    
0213 Tentamen 5,5 hp Betygskala: TH   5,5 hp   15 Jan 2019 fm SB_MU_DATA   25 Apr 2019 fm SB_MU_DATA   20 Aug 2019 fm SB_MU  

I program

TIPMA INTERNATIONELL PROJEKTLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
MPQOM KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Frida Lind

Ersätter

IMA041   Industriell marknadsföring TEK260   Business marketing and purchasing


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande industriell ekonomi, företagsekonomi, industriell organisation eller motsvarande.

Syfte

Syftet med kursen är att ge möjligheter för studenterna att utveckla kunskap om affärsprocesser mellan företag. Dessa processer studeras både ur försäljnings- och inköpsperspektiv.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva industriella marknaders centrala kännetecken
  • Förstå köpande företags grundläggande inköpsprocesser och strategier
  • Analysera olika marknadsföringssituationer och deras särdrag
  • Förstå affärsrelationers och industriella nätverks betydelse för köp- och säljprocesser
  • Formulera och utvärdera marknadsföringsstrategier

Innehåll

Affärsförbindelser på industriella marknader kännetecknas ofta av långsiktighet till följd av de produktions-, distributions- och utvecklingsanpassningar som många gånger är nödvändiga för att effektivisera verksamheten hos köpare och säljare. Hur man skapar och utvecklar affärsrelationer med andra företag är därför det övergripande temat för kursen. Ur det säljande företagets perspektiv är frågan om uppbyggandet av ett distributionssystem en central strategisk fråga. Andra viktiga moment är relaterade till företagets marknadsplaneringsprocess, från utformningen av en affärsidé till de konkreta marknadsföringsåtgärderna. För det köpande företaget är nyckelfrågan att utveckla inköpsstrategier och leverantörsrelationer som bidrar till en effektiv resursförsörjning. 

Organisation

Kursen bygger på en kombination av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och eget arbete.

Litteratur

Meddelas senare.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen och gruppuppgifter.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.