Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA362 - Computer graphics  
Computer graphics
 
Kursplanen fastställd 2017-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPIDE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: D+

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   18 Jan 2019 fm SB_MU   26 Apr 2019 em M   27 Aug 2019 em SB_MU  
0217 Laboration 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

MPIDE INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPIDE INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPALG DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPALG DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MPCSN DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPCSN DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Ulf Assarsson

Ersätter

TDA360   Datorgrafik


  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga strikta krav, men nivån på föreläsningar och laborationer utgår från att eleven har 1) kunskaper motsvarande en kurs i algoritmer och datastrukturer, 2) färdigheter i programmering i ett imperativt högnivåspråk (t ex C, C++ eller Java), samt 3) viss förståelse av vektoranalys i tre dimensioner (dotprodukt, kryssprodukt, matrismultiplikation). Den typiska studenten har en avslutad utbildning motsvarande kandidatexamen i Computer Science eller liknande.

Syfte

Kursen syftar till att ge bred kunskap kring algoritmer för 3D-grafik samt erfarenheter av att implementera grundläggande 3D-grafiktekniker.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunna beskriva, förklara, tillämpa och jämföra fundamentala algoritmer och tekniker som används inom området datorgrafik, för t ex 3D-spel och film. Kunna använda funktionalitet hos grafikhårdvara via API. Kunna implementera effektiva algoritmer för att generera tvådimensionella bilder från 3D-modeller, i realtid eller för fotorealistisk rendering.

Innehåll

Kursen är en grundkurs i ämnet datorgrafik och ger kunskap om de algoritmer, tekniker och principer som används för att skapa datorgenererde bilder. Primärt fokus ligger på realtidsrendering samt fotorealistisk rendering. Kursens första del handlar om realtidsrendering och innefattar bl a algoritmer för belysning, specialeffekter, skuggor, reflektioner, grafikkortens design och uppsnabbningsalgoritmer. Kursens andra del fokuserar på hur man genererar fotorealistiska bilder vilket inkluderar algoritmer för ray tracing och global illumination. Vidare ger kursen förklaring till och förmåga att på grundläggande nivå tillämpa tillhörande matematik.

Organisation

Kursen är organiserad i föreläsningar och övningar. I övningarna implementerar studenten 3D-grafikalgoritmer med hjälp av C++. Studenten förväntas inte ha förkunskaper i just C++, men dock i något modernt högnivåspråk, som t ex Java.

Litteratur

Se separat literturlista på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Betygsskala U, 3, 4, 5. Laborationer. Betygskala: Godkänd (G), Underkänd (U). 


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.