Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
VTA136 - Audioteknik och akustik  
Audio technology and acoustics
 
Kursplanen fastställd 2018-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSOV
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Elektroteknik, Samhällsbyggnadsteknik, Teknisk fysik
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Max antal deltagare: 45

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Tentamen 5,0 hp Betygskala: TH   5,0 hp   30 Okt 2018 fm SB   24 Apr 2019 fm M   09 Jan 2019 fm SB  
0217 Övning 2,5 hp Betygskala: UG   2,5 hp    

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
MPSOV LJUD OCH VIBRATIONER, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPEES INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Astrid Pieringer

Ersätter

VTA135   Audioteknik och akustik


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Examen på grundnivå: Huvudområde inom Arkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik, Elektroteknik, Teknisk matematik, Maskinteknik, Fysik, Stadsplanering eller motsvarande bakgrund.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper inom akustik och audio som är en viktig del av vårt moderna samhälle. I detta ingår ljudalstring, ljudutbredning, ljudets beteende i rum, egenskaper av ljudabsorbenter, ljudisolering, hörsel och grundläggande funktion hos elektroakustiska komponenter som högtalare och mikrofoner. Dessa kunskaper är viktiga inom områden som t.ex. kommunikation, ljudåtergivning, ljuddesign av produkter och ljudmiljön i vårt samhälle.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förstå och förklara de grundläggande principerna för utbredning av akustiska vågar i luft, rumsakustik, hörsel och röst, subjektivt hörande, planering & design för god rumsakustik (absorbenter, reflektorer, och diffusorer), vågor i fasta media, ljudutstrålning och -generering, byggnadsakustik, högtalare och mikrofoner.
 • Tillämpa de grundläggande kunskaperna inom audio och akustik för att finna lösningar på praktiska audio- och akustikproblem.
 • Förstå och använda de matematiska verktygen för att lösa ingenjörsproblem inom ljudutbredning och elektroakustiska system.
 • Förstå och föklara elektroakustoska omvandlare såsom mikrofoner och högtalare.
 • Föreslå ändringar i elektroakustiska system där omvandlare såsom mikrofoner och högtalare ingår.
 • Lösa problem inom audioteknik som är kopplade till valet av lämpliga rumsakustiska förhållande för hem, studios, och samlingssalar.
 • Förstå innebörden av akustiska kvalitetsmått samt människans respons på akustiska signaler.

Innehåll

 • Grundläggande akustiska begrepp: ljudtryck, partikelhastighet, ljudkällor, utstrålning, akustisk impedans, intensitet och effekt.
 • Hörsel: Örats funktion, binauralt hörande, grundläggande psykoakustik kopplade till audio
 • Ljudfält i rum: geometrisk, statistisk och vågteoretisk akustik
 • Metoder för rumsakustisk planering: ljudabsorption, reflektion och diffusion
 • Subjektiva aspekter av rumsakustik
 • Omvandlare: mikrofoner och högtalare
 • Byggnadsakustik: ljudtransmission och ljudisolering

Organisation

Kursen består av följande lärandeaktiviteter: 13 föreläsningar och 11 övningar med hemuppgifter.

Litteratur

Eget material (tillhandahålles vid kurssidan på http://www.ta.chalmers.se/education/course-materials/audio-technology-and-acoustics/)

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen och godkända hemuppgifter.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.