Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA518 - Kommunikation engelska och ingenjörskompetens  
Professional development for engineers and English
 
Kursplanen fastställd 2017-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 62 - VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

 
Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: C+

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Inlämningsuppgift 2,2 hp Betygskala: UG   0,0 hp 2,2 hp    
0217 Inlämningsuppgift 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp 0,0 hp    
0317 Inlämningsuppgift 3,8 hp Betygskala: TH   0,0 hp 3,8 hp    

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Raffaella Negretti

Ersätter

TDA515   Ingenjörskompetens 3 TDA516   Kommunikation engelska och ingenjörskompetens TDA517   Kommunikation engelska och ingenjörskompetens

Tema:

MTS 4,5 hp


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen LSP310 Kommunikation och ingenjörskompetens eller motsvarande.

Syfte

Ingenjörskompetensmomentet av kursen syftar till att göra teknologen medveten om de kompetenser som behövs för framtida studier och yrkesliv samt öka förmågan att reflektera över hur hon/han, med sina individuella förutsättningar, på ett systematiskt sätt kan bygga upp samt dokumentera sin utveckling.

Kursens kommunikationskompetensdel sker på engelska, med syfte att öka elevernas förståelse av olika genrer av kommunikation i sin disciplin, som akademisk och yrkesmässig, och deras förmåga att tillämpa denna kunskap för att kommunicera på ett effektivt sätt på engelska både i tal och skrift, för att förbereda dem inför framtida studier och yrkesliv.


Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • analysera, kritiskt läsa och sammanfatta olika typer av akademiska och yrkesmässiga texter
  •  tillämpa denna kunskap i en text som kritiskt sammanfattar kunskap om ett ämne och argumenterar för ett evidensbaserat perspektiv
  •  ge konstruktiv feedback till andra, och kommunicera tydligt och effektivt deras arbete i tal.
  • Efter genomgånget ingenjörskompetensmoment skall teknologen skapat sig en bild av sina egna professionella styrkor och svagheter samt planerat hur man utifrån dessa skall förbereda sig för yrkeslivet.

Innehåll

Kursdelen ingenjörskompetens börjar i lp 3 och innehåller flera olika delar; karriärplanering i grupp, seminarier/workshops och ett studiebesök. Karriärplanering i grupp syftar till att reflektera över den egna rollen. Övningar kring individens starka sidor, intressen, värderingar, färdigheter och viktiga erfarenheter görs både individuellt och i grupp. Möten med arbetslivet sker i olika former som seminarier/workshops och ett studiebesök i grupp hos en IT-ingenjör i industrin. Studiebesöket följs av rapportskrivning och en powerpoint-presentation. Sista momentet är en individuell självreflektion där den egna karriärplaneringen ska kopplas ihop med studiebesöket.

Den engelska delen av kursen syftar till att utveckla en mängd kritiskt tänkande som är nödvändiga för effektiv kommunikation i professionella och akademiska sammanhang. Även om fokus är på engelska, är målet att utveckla läsning, skrivning och kommunikativa strategier som kan överföras till andra sammanhang och språk. Av denna anledning omfattar kursen aktiviteter som läsning och analys av ämnes relevanta vetenskapliga texter (till exempel konferensbidrag), översikt och praktik av effektiva retoriska strukturer i skrift, peer-review och reflektion för planering och självbedövning, och individuell engelsk grammatik praktiken. Kursen kräver av studenterna att tillämpa dessa kunskaper i skrift och i tal, genom att producera en text som kritiskt granskar kunskaper inom en disciplin-relevant område och argumenterar för en synpunkt, och genom att presentera detta arbete och ge feedback till andra.

Organisation

Kursen omfattar seminarier och laborationer i mindre grupper samt föreläsningar. I hög utsträckning eftersträvas att studenterna arbetar i mindre grupper för att få maximal språklig träning och handledning på ett individuellt och konstruktivt sätt.

Litteratur

Relevant litteratur kommer att tilldelas under kursen, inklusive självvalda sekundära källor. Powerpoints, stenciler och
annat material kommer att publiceras på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Ingenjörskompetensen: Obligatorisk närvaro.
Engelskan: Obligatoriska uppgifter (1,5 hp , UG), skriftlig inlämningsupgift (3,8 hp,TH ).


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.