Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME121 - Fordonssystemteknik  
Engineering of automotive systems
 
Kursplanen fastställd 2018-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAUT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Maskinteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER

Vid ett eventuellt urval har studenter på MPAUT: FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM (kursägande program) förtur
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: B
Max antal deltagare: 80

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Tentamen 3,0hp Betygskala: TH   3,0hp   29 Okt 2018 fm M   07 Jan 2019 em M   28 Aug 2019 fm J  
0212 Inlämningsuppgift 4,5hp Betygskala: UG   4,5hp    

I program

MPAUT FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPEPO ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPEPO ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Giulio Francesco Bianchi Piccinini

Ersätter

TME120   Engineering of automotive systems


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Teknisk kandidatexamen i maskinteknik, eller matematik, eller fysik.

Syfte

Det övergripande syftet är att studenten ska förstå:
Fordonet som ett system av tekniska lösningar

Kravsättning av ett komplett fordon med krav som kommer från kunden, fordonstillverkaren och samhället

Nedbrytning av krav till verifierbara krav på delar av fordonssystemet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Illustrera nuvarande och framtida lösningar för drift och transmissionssystem hos fordon.
 • Beskriva fordonsdynamik och ingående komponenter i chassisystemet hos fordon.
 • Lista de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till vid utformning av fordonssystem.
 • Förklara rollen av aktiva- och passiva säkerhetssystem i fordon. 
 • Beskriva den tillverkning process av fordon. 
 • Förstå och beskriva betydelsen av ekonomiska och miljömässiga aspekter i samband med konstruktion och tillverkning av fordon. 
 • Förklara vikten av att hålla sig till etiska riktlinjer i yrkesrollen som ingenjör.
 • Implementera aspekter av konstruktionen för transmissionssystemet, chassisystemet och säkerhetssystem.

Innehåll

 • Drivlinesystem: förbränningsmotorer, alternativa drivlinor, transmissionssystem.
 • Chassisystem: longitudinell, lateral och vertikal dynamik, däck och fjädring, bromssystem, styrsystem.
 • Fordonssystem: konstruktion, ergonomi för förare och passagerare, aerodynamik, ljud- och vibrationer. 
 • Trafiksäkerhetssystem: aktiva och passiva säkerhetssystem. 
 • Tillverkningsprocess: tryckning och fogning, måleri och församling. 
 • Sociala aspekter: ekonomi, miljöproblem och etiska koder. 
 • Studiebesök hos bilindustrin.
 • Inlämningsuppgifter som behandlar drivlina, chassi och trafiksäkerhet.

Organisation

 • Föreläsningar 
 • Inlämningsuppgifter 
 • Besök på företag inom bilindustrin

Litteratur

 • Referensmaterial: Föreläsningsanteckningar och utdrag från vetenskapliga artiklar kommer att finnas tillgängligt på kurshemsidan i Pingpong. 
 • Övrig litteratur (frivillig): Julian Happian-Smith (2002). An Introduction to Modern Vehicle Design, Butterworth-Heinemann. (Finns som E-bok på Chalmers bibliotek).

Examination inklusive obligatoriska moment

 • Inlämningsuppgifter (60%) 
 • Skriftlig tentamen (40%)


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.