Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
RRY016 - Rymdfysik och rymdteknik  
Space science and techniques
 
Kursplanen fastställd 2017-02-13 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPWPS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Elektroteknik, Teknisk fysik
Institution: 70 - RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: D+

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   16 Jan 2019 em SB   26 Apr 2019 fm SB   26 Aug 2019 em M  
0212 Projekt 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

MPEES INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPWPS TRÅDLÖS TEKNIK, FOTONIK OCH RYMDTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Arto Heikkilä

Ersätter

RRY015   Space science and techniques


  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i flervariabelanalys och elektromagnetism.

Syfte

Efter kursen skall studenterna kunna förstå komplexiteten hos rymdtekniska system, rymdmiljön och dess påverkan på rymdfarkoster, och hur rymdfarkoster används för vetenskapliga och kommersiella ändamål. Studenterna skall kunna genomföra grundläggande beräkningar för rymdtekniska system (speciellt banberäkningar och länkbudgetar), och vara förberedda för djupare studier av olika aspekter av rymdfysik och rymdteknologi.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Ge exempel på tillämpningar av rymdtekniken och dess roll i samhället. Diskutera etiska aspekter av rymdteknik. 
 • Beskriva vilka subsystem en satellit består av och vad de används för.
 • Analysera satellitbanor med hjälp av Keplers lagar och relaterade ekvationer.
 • Skissa och analysera ett subsatellitspår.
 • Förklara störningar på banor och hur de i praktiken används eller motverkas för banor.
 • Beskriva hur en raket fungerar och ange för- och nackdelar med olika typer av raketer.
 • Använda raketekvationen för beräkningar av överföringsbanor.
 • Utföra en länkbudgetberäkning.
 • Beskriva rörelsen för en laddad partikel i ett elektromagnetiskt fält.
 • Definiera ett plasma och förklara begreppen plasmaoscillationer och Debye-avskärmning.
 • Beskriva rymdmiljön nära jorden.
 • Beskriva effekter av rymdmiljön på rymdfarkoster och hur de konstrueras.
 • Utföra enkla beräkningar relaterade till Singel Event Effects.
 • Beräkna jämviktstemperaturen för en satellit.
 • Utföra tillförlitlighetsberäkningar på enkla system. Ge exempel för metoder att öka tillförlitligheten för ett rymdtekniskt system.
 • Använda datorbaserade verktyg för att studera subsatellitspår och effekter av rymdmiljön på rymdfarkoster.

Innehåll

Kursen innehåller: * Keplers lagar och relaterade ekvationer, banstörningar, GEO, LEO, solsynkrona banor, sfärisk trigonometri, satellitföljning, subsatellitspår, banor för olika tillämpningar. * Bärraketer och raketmotorer (grundläggande raketprinciper, olika typer av raketer och framdrivningssystem, raketuppskjutning) * Satellitens subsystem (plattform och nyttolast, spinn- och treaxelstabilisering, elektrisk effekt, attityd- och banreglering, telemetri, baninmätning och telekommando, temperaturreglering, tillförlitlighet) * Satellitkommunikation (antenner, mottagare och transpondrar, brus, länkbudget) * Tillämpningar (t.ex. telekommunikation, fjärranalys, navigation, astronomi, aeronomi) * Laddade partiklars rörelse i elektromagnetiska fält, grundläggande plasmafysik (definition av plasma, plasmaoscillationer, Debye-avskärmning) * Solen, solaktiviteten, och solens inflytande på rymdmiljön och på rymdfarkoster * Rymdmiljön nära jorden: magnetosfären och plasma, strålningsbältena och kosmisk strålning, den övre atmosfären och jonsfären, norrsken. * Rymdmiljöns effekter på rymdfarkoster: plasmaeffekter, joniserande strålning, neutrala partiklar och luftmotstånd, mikrometeoroider och rymdskrot, elektromagnetisk strålning och termiska effekter, tyngdlöshet och attitydstörningar, rymdväder.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, övningar och ett obligatoriskt grupparbete (projekt).

Litteratur

Spacecraft Systems Engineering av Fortescue, Swinerd & Stark (red.) 4e uppl., kompendium och/eller utdelat material.

Examination inklusive obligatoriska moment

Grupparbete (projekt) och tillhörande rapport, och en skriftlig tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.