Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MCC125 - Projekt i trådlös kommunikation
Wireless link project
 
Kursplanen fastställd 2016-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPWPS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Elektroteknik, Teknisk fysik
Institution: 59 - MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP

Enstaka platser kvar
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C
Max antal deltagare: 24

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPEES INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPCOM KOMMUNIKATIONSSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
MPWPS TRÅDLÖS TEKNIK, FOTONIK OCH RYMDTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Vessen Vassilev


  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Konstruktion av mikrovågs- och fotoniksystem (SSY085) eller Introduction to communication engineering (SSY121).

Syfte

En verklig trådlös kommunikationslänk innebär icke-idealisk hårdvara och begränsningar i signalbehandling. Studenterna kommer att arbeta i små sammansatta grupper med olika kompetens inom hårdvara och algoritmer, jämförbara med industriella utvecklingsteam. Varje grupp kommer att konstruera och bygga en energieffektiv kommunikationslänk med en mikrovågsbärare och/eller modulerad ljusbärare (lysdiod eller laser). Genom problembaserat lärande lär sig eleverna att konstruera, analysera och utvärdera ett verkligt system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

* Konstruera och utvärdera en verklig trådlös överföringslänk
* Analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
* Planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade projekt inom givna tidsramar
* Visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika bakgrund
* Diskutera och presentera resultat i skriven och talad engelska till olika grupper
* Visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och fortlöpande kunskapsutveckling
* Visa förmåga till kritiskt och systematiskt integrera kunskap även med begränsad information
* Utveckla en produkt med hänsyn till en ekologisk hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen inleds med introduktionsföreläsningar som ges av både Chalmers lärare och industriella partners. Föreläsningarna utgår från elevernas olika bakgrund och bygger vidare på befintliga kurser. En kick-off arrangeras tillsammans med industriella partners. Under ett företagsbesök kommer branschexperter gå igenom olika byggblock i en mikrovågslänk, och diskutera tekniska utmaningar.

Eleverna delas in i grupper om 4-8 studenter. Om möjligt kommer alla lag ha medlemmar från olika mastersprogram. Kursen avslutas med ett gemensamt fälttest där grupperna presenterar sina konstruktioner, och sedan testar prestandan för sina prototyper. Vinnande konstruktion är den som sänder ett videoklipp från A till B med lägst energiförbrukning.

Organisation

Fem introduktionsföreläsningar. Studentgrupper med 4-8 studenter med olika bakgrund (mastersprogram). 2h handledning/vecka. Dedikerad prototyplabb.

Litteratur

Fastställs senare

Examination inklusive obligatoriska moment

Fälttest av prototyper. Muntliga presentationer, skriftliga rapporter och mötesprotokoll


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.