Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT166 - Software product line engineering
Software product line engineering
 
Kursplanen fastställd 2015-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSOF
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Datateknik, Industriell ekonomi, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 30

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Projekt 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp    
0215 Tentamen 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp   17 Jan 2019 fm L,  23 Aug 2019 fm L

I program

MPSOF SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY - UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV MJUKVARA, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPIDE INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Thorsten Berger


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För behörighet till kursen krävs 1) en kandidatexamen i programvaruteknik, datavetenskap eller motsvarande, samt 2) en godkänd kurs i modelldriven mjukvaruutveckling (t.ex. DAT240 Modelldriven Engineering eller motsvarande) och en godkänd kurs i mjukvaruarkitektur (t.ex. DAT220 Advanced Software architecture eller motsvarande).

Syfte

Mjukvaruproduktlinjer (SPL) är en uppsättning mjukvaruprodukter som delar en gemensamt managerad uppsättning funktioner som tillsammans möter de behov som finns i ett visst marknadssegment eller uppdrag. De är utvecklade från en gemensam uppsättning nyckeltillgångar på ett planerat sätt. Genom att utveckla stora programvarusystem på detta sätt kan företag producera en uppsättning av produkter mer ekonomiskt, arbeta bättre med kundanpassning, och upprätthålla en hög takt i produktutvecklingen, samtidigt som man kan hålla garanterade nivåer av systemets totala prestanda och kvalitet. Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper inom området mjukvaruproduktlinjer som helhet, inklusive teknik, processer, organisatoriska och lednings-perspektiv.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter kursen ska studenten kunna:
 • förklara utmaningar med, och olika lösningar för, återanvändning och anpassning av storskaliga system,
 • förklara olika processer, roller och organisatoriska metoder för SPL,
 • förklara avgränsning och domänanalys för strategiska och affärsmässiga beslut samt kravspecifikation för SPL,
 • designa, utveckla, testa och utveckla SPL arkitekturer, komponenter och tillgångar,
 • använda verktyg som stödjer SPL och förklara deras begränsningar,
 • bedöma potential av, eller utvärdera befintliga, metoder för SPL i mjukvaruorganisationer som använder SPL ramverk, 
 • förklara komplexiteten i SPL teori genom praktisk tillämpning av teoretiska kunskaper i industriell praxis.

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
 •      problem med återanvändning och anpassning av storskaliga system,
 •      avgränsning och domänanalys ,
 •      produktledning och produktlinje-ekonomi,
 •      design och utveckling av produktlinje-arkitekturer/komponenter av programvara,
 •      instansiering av familjemedlemmar, dvs produkter,
 •      verifiering och validering av produktlinje-arkitekturer av programvara,
 •      utveckling av produktlinje-tillgångar, det vill säga produkt-line-arkitektur, komponenter och produkter för en programvara,
 •      ramverk för bedömning/beskrivning av produktlinjer och praxis för programvara, 
 •      industriell praxis av produktlinjeteknik för programvara.

Organisation

Kursen är baserad på föreläsningar, workshops och grupparbeten

Litteratur

Main textbook: Klaus Pohl, Software Product Line Engineering: Foundations, Principles and Techniques, Springer verlag, 2005, ISBN 3-540-243720.

Föreläsningsmaterial kommer också att baseras på: Frank van der Linden, Software Product Lines in Action, Springer verlag, 2007, ISBN 978-3540714361

Böckerna kompletteras med forskningsrapporter/ publikationer som görs tillgängliga av kursansvarig.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen betygsätts baserat på följande faktorer:
 • Grupparbeten, 4,5 hp, betyg: underkänd, 3, 4, 5
 • Individuell skriftlig tentamen, 3 hp, betyg: underkänd, 3, 4, 5
Betyg sätts individuellt för båda typerna av moment.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.