Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SSY130 - Tillämpad signalbehandling  
Applied signal processing
 
Kursplanen fastställd 2016-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPCOM
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Datateknik, Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK

Enstaka platser kvar. Kontakta Studentcentrum om du vill bli registrerad
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: D
Max antal deltagare: 150

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   16 Jan 2019 em SB_MU   24 Apr 2019 em M   27 Aug 2019 em SB_MU  

I program

MPEPO ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPAUT FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPEES INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPCOM KOMMUNIKATIONSSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPSYS SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPWPS TRÅDLÖS TEKNIK, FOTONIK OCH RYMDTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Tomas McKelvey

Ersätter

ESS145   Applied signal processing


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande färdigheter i linjär algebra, sannolikhetslära, linjär signalteori (speciellt transformer, filtrering, fattning, sampling). Kunskap om stokastiska processer är användbart men inte nödvändigt (tex. kursen Random signals analysis). Erfarenhet av Matlab eller motsvarande.

Syfte

Signalbehandling inbegriper tekniker för att återskapa viktig information från signaler och undertrycka irrelevanta delar i signalen. Syftet med kursen är att ge studenterna kunskap om standardtekniker och tillämpningar i området signalbehandling. Dessa tekniker är relevanta för design och implementering av kommunikationssystem, reglersystem, biomedicinska instrument och andra mätsystem. Studenterna ges tillfälle att praktiskt implementera några av teknikerna i semi-realistiska signalbehandlingsproblem och insikt i industriella metoder.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • i både tidsdomän och frekvensdomän analysera effekten av sampling, linjär filtrering och rekonstruktion av signaler
 • förklara relationen mellan Fouriertransform, tidsdiskret Fouriertransform (DFT) och snabb Fouriertransform (FFT) och använda DFT för att utföra blockbaserad linjär och cirkulär filtrering
 • genomföra design av linjära filter för att skapa FIR och IIR filter som uppfyller givna specifikationer
 • använda LMS, RLS och Kalman filter för linjära adaptiva filtrereingsproblem samt genomföra förenklad analys av stabilitet och konvergenshastighet
 • använda multirate teknik för signalbhenadlingsproblem för att öka beräkningseffektiviteten
 • förklara hur kvantisering och ändlig ordlängd kan modeleras och analysera hur de påverkar signal- och algoritmkvalitet samt signal till brusförhållandet (SNR)
 • diskutera effekterna av att använda linjära ändligtdimensionella modeller som approximation av oändligtdimensionella system
 • realisera signabehandlingsalgoritmer på ett DSP-system


Innehåll

 • Repetion av linjär signal- och systemteori: tidskontinuerliga och tidsdiskreta signaler och system i både tidsdomän och frekvensdomän, sampling, linjär filtrering och rekonstruktion av tidskontinuerlig signal (D/A omvandling)
 • Repetition av stokastiska processer: medelvärde, autokorrelationsfunktion, spektrum, linjär filtrering av vitt brus
 • Filterdesign och realisering: FIR och IIR filterstrukturer, design metodik, implementerings detaljer,signal anpassat filter
 • Diskret Fourier transform (DFT): effekt av fönstring, Snabb Fouriertransform (FFT), användning av DFT för block-baserad linjär filtrering
 • Adaptiva filter: Least mean square (LMS), rekursiv minsta kvadrat (RLS) och Kalman filtrering
 • Multirate signalbehandling: uppsampling, nersampling, rate omvandling, poly-phase representation, filterbankar
 • Multi-rate signal processing: Rate conversion, poly-phase representation, filter banks
 • Effekter av ändlig ordlängd: Kvantisering av signal och filter koefficienter
 • Implementering på DSP system

Organisation

Kursen består av 15 föreläsningar, 6 övningar, 3 inlämningsuppgifter, 2 projekt och skriftlig tentamen.

Litteratur

Se kurshemsida..

Examination inklusive obligatoriska moment

Slutligt betyg är en sammanvägning av resultaten från inlämningsuppgifterna, projekten och den skriftliga tentamen. Projekten är obligatoriska.  


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.