Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TMV170 - Matematisk analys  
Calculus
 
Kursplanen fastställd 2017-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   21 Mar 2019 em SB_MU   10 Jun 2019 em SB_MU   27 Aug 2019 fm SB  

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Stefan Lemurell

Ersätter

TMV105   Matematik D


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursens syfte är att, tillsammans med övriga matematikkurser, ge en matematisk
allmänbildning användbar i fortsatta studier och yrkesverksamhet. Kursen skall
ge kunskaper i envariabelanalys nödvändiga för övriga kurser inom D-programmet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • kunna definiera och manipulera elementära funktioner och algebraiska uttryck
  • förklara begreppen derivata och integral och kopplingen dem emellan
  • beräkna integraler både analytiskt och numeriskt
  • förklara optimalitetskriterier
  • kunna lösa enklare differentialekvationer
  • approximera funktioner med polynom samt framställa dem som potensserier
  • kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning

Innehåll

Grundläggande analys i en variabel: elementära funktioner, gränsvärdesbegeppet, kontinuitet och deriverbarhet för reella funktioner, medelvärdessatsen, Riemannintegralen, primitiva funktioner och kopplingen till integraler, tillämpningar av intregralberäkningar på volymer av kroppar och längden av kurvor, enklare differentialekvationer, Taylorutvecklingar och approximationer av funktioner, komplexa tal

Organisation

Föreläsningar, räkneövningar samt
schemalagda smågruppövningar

Litteratur

Calculus, a Completa Course av R. A. Adams Addison Wesley Longman

Examination inklusive obligatoriska moment

En avslutande skriftlig tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.