Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPR034 - Tillverkningsprocesser, fortsättningskurs  
Manufacturing processes
 
Kursplanen fastställd 2014-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPEN
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik
Institution: 40 - INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP

Kursen är full. Kölista finns hos utbildningssekreteraren: bjorn.friberg@chalmers.se
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: D
Max antal deltagare: 88

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen, del A 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   30 Okt 2018 em M   08 Jan 2019 em M   20 Aug 2019 em SB_MU  
0211 Laboration, del B 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPAEM MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Gustav Holmqvist

Ersätter

MPR033   Modern manufacturing processes


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurs i tillverkningsteknik.

Syfte

Kursens syfte är att sätta in tillverkningsprocesser i ett produktionssammanhang. Målet är vidare att träna några viktiga ingenjörsuppgifter inom detta område; process-utveckling och -optimering, lösning av kvalitetsrelaterade problem samt processval.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva de viktigaste tillverkningsprocesserna med avseende på tillämpningar, ekonomi och miljöpåverkan.
- Förklara tillverkningsprocessers roll i ett produktionssystem, inklusive deras behov av lämplig utrustning, verktyg och automation baseras på till exempel produktionsvolymen.
- Förstå och kunna förklara sambandet mellan den grundläggande funktionen hos en tillverkningsprocess, de verktyg som används och resulterande produktegenskaperna (t.ex. toleranser och ytegenskaper).
- Göra ett principiellt val av tillverkningsprocess i en processkedja för en färdig detalj.
- Beskriva hur några av de vanligaste komponenterna och produkterna inom modern industri tillverkas.
- Förstå betydelsen av kontrollgränser och specifikationsgränser för analys av processduglighet.
- Förstå grundläggande industriell praxis för att bestämma kapabiliteten hos ett mätsystem.

Innehåll

- Tillverkningsprocessers roll i produktionssystem
- Plastisk bearbetning med fokus på modern plåtformningsprocesser
- Skärande bearbetning med inriktning på fräsning och avancerad bearbetning
- Precisionsbearbetning och funktionsytor
- Introduktion till okonventionella metoder, med fokus på laserteknik
- Fogningsmetoder med fokus på sammanfogning av tunnplåt och introduktion till limning och lödning
- Processutveckling och optimering
- Processval
- Introduktion till kvalitetsteknik med fokus på processduglighet och analys av mätsystem.

Organisation

Kursen kommer att bestå av: En serie föreläsningar, inklusive gästföreläsningar av experter inom respektive område. Fyra laborationer utförs där ingenjörsmässiga uppgifter tillämpas. Fyra grupparbeten som följerlaborationerna där resultat från laborationerna används i tillämpade inlämningsuppgifter.

Litteratur

Kurspärm, sammanställd av institutionen. Pärmen innehåller en rad olika informationskällor. Teori blandas med vetenskapliga artiklar för att både grunderna och den pågående utvecklingen inom de olika tillverkningsmetoder. Pärmen (innehållet) säljs Cremona.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter och laborationer.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.