Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
PPU010 - CAD för ytmodellering
Computer aided industrial design (CAID)
 
Kursplanen fastställd 2017-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDES
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Teknisk design
Institution: 40 - INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP

Kursen är full. Undantag för studenter på MPDES i årkurs 1.
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: D
Max antal deltagare: 26

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: UG   7,5 hp    

I program

MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Håkan Almius


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper om och färdigheter i ytmodellering och visualisering i CAD - System.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Tillämpa och visa grundläggande färdigheter i 3D modellering i CAID - system.
  • Tillämpa och visa grundläggande färdigheter i visualisering i CAID - system.
  • Skapa, utvärdera samt föreslå och genomföra förändringar av enskilda detaljer i ett CAID-system på ett strukturerat sätt. 


Innehåll

Föreläsningar och datorövningar integreras i datasal.

CAID - system, som Autodesk Alias Automotive, används i utbildningen. 

Kursen avlutas med ett självständigt projekt där studenten väljer en produkt inom rimlig svårighetsgrad och planerar, modellerar, visualiserar och presenterar.

Organisation

Kursen kommer i huvudsak att omfatta handledda schemalagda övningar och föreläsningar i datasal. Teori och praktiska övningar blandas.

Litteratur

Anvisas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För betyget godkänd krävs aktivt deltagande vid genomgångar och övningar, inlämning och redovisning av specificerade projekt samt en dugga


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.