Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LMA017 - Matematisk analys i flera variabler
Mathematical analysis in several variables
 
Kursplanen fastställd 2014-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0101 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   30 Okt 2018 em L,  07 Jan 2019 fm L,  22 Aug 2019 fm L

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TIDSL DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - elkraftsteknik, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TIMAL MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - konstruktion, Årskurs 3 (obligatorisk)
TIMEL MEKATRONIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Richard Lärkäng


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen Matematisk analys (7,5 hp) eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen skall ge kunskaper i flervariabelanalys. Kursen skall dessutom skapa förutsättningar för matematisk behandling av tekniska problem i yrkesutövandet samt ge grundläggande kunskaper för fortsatta studier.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redogöra för innebörden hos den matematiska flervariabelanalysens grundläggande begrepp och operationer
 • utföra operationerna och använda detta i problemlösning.
 • beräkna extremvärden för ytor i rummet.
 • utföra area-, volym- och tyngdpunktsberäkningar.
 • tillämpa de vanligaste lösningsmetoderna för partiella differentialekvationer i problemlösning.
 • utföra enkla beräkningar med vektorfält och flöden.
 • Innehåll

  Differentialgeometri: kurvor på parameterform, tangentvektor, polära koordinater, båglängd, krökning. Funktioner av flera variabler: partiell derivata, gradient, riktningsderivata, extremvärdesproblem, Taylors formel, dubbel- och trippelintegraler, tyngdpunkt, kurvintegraler, Greens formel, ytintegraler. Vektorfält, Stokes och Gauss satser med tillämpningar. Partiella differentialekvationer.

  Organisation

  Undervisningen ges i form av föreläsningar samt lektioner i mindre grupper. Mer detaljerad information ges på kursens hemsida före kursstart.

  Litteratur

  Meddelas vid kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kunskapskontrollen sker genom skriftliga tentamen.  Betygsskala 3,4,5.


  Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.