Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE155 - Statistisk slutledning  
Statistical inference
 
Kursplanen fastställd 2017-02-07 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPENM
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   19 Mar 2019 em H   11 Jun 2019 fm SB_MU   29 Aug 2019 em SB  

I program

MPCAS KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPCAS KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPENM MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Serik Sagitov


  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

En grundkurs i sannolikhet och statistik på 7,5 hp.

Syfte

Att ge insikt i tekniker för behandling av flerstickprovs datamängder, försöksplaneringssätt, och lämpliga statistiska test för sådana data.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- sammanfatta flerstickprovs datamängder i ett meningsfullt och informativt sätt, 

- känna igen flera grundläggande typer av statistiska problem som motsvarar olika försöksplaneringssätt, 

- uppskatta relevanta parametrar och utföra lämpliga statistiska test för  flerstickprovs datamängder.

Innehåll

Detta är en fortsättningskurs i matematisk statistik som inför följande centrala frågor av statistisk slutledning: 

försöksplanering och sammanställning av data 

- maximum likelihood skattning av parametrar, bootstrap - parametrisk och icke-parametrisk inferens 

- variansanalys, linjär regression, chi-kvadrat tester 

- introduktion till Bayesiansk inferens.

Organisation

Föreläsningar, övningar och bonusuppgifter.

Litteratur

Mathematical statistics and data analysis by John A. Rice.

Föreläsningsantekningar på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tenta.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.