Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MCC055 - Optoelektronik  
Optoelectronics
 
Kursplanen fastställd 2015-02-11 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPWPS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Elektroteknik, Teknisk fysik
Institution: 59 - MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   01 Nov 2018 em M   08 Jan 2019 em M   22 Aug 2019 fm M  

I program

MPEES INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPCOM KOMMUNIKATIONSSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
MPWPS TRÅDLÖS TEKNIK, FOTONIK OCH RYMDTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Åsa Haglund


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper om halvledarmaterial och elektromagnetiska fält.

Syfte

 • Att ge en god förståelse för halvledarmaterial som används inom optoelektroniken med fokus på optiska egenskaper och processer
 • Att ge grundläggande kunskaper om de viktigaste optoelektroniska komponenterna för generering, modulering och detektering av ljus inom det ultravioletta, synliga och infraröda området.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. Välja det mest lämpliga halvledarmaterialet och halvledarstrukturen för en optoelektronisk komponent med en specifik prestanda.
 2. Beskriva optisk absorption- och emission-karaktäristik för ett givet halvledarmaterial under förutbestämd excitation
 3. Förutsäga den mest grundläggande prestanda för en given optoelektronisk komponent ifrån första-ordningens beräkningar.
 4. Välja den mest lämpliga optoelektroniska komponent för en specifik applikation och förstå möjligheter och begränsningar för den specifika komponenten.
 5. Utföra mätningar för att undersöka grundläggande egenskaper hos ljus-emittrar och detektorer.

Innehåll

 • Vågutbredning
 • Halvledarmaterial
 • Halvledares elektriska egenskaper
 • Halvledares optiska egenskaper
 • Hetrostrukturer och pn-övergångar
 • Optiska vågledare
 • Lysdioder
 • Halvledar-lasrar
 • Fotodetektorer
 • Optiska modulatorer
 • Integrerad optik och fotoniskt integrerade kretsar

Organisation

 • Föreläsningar, 28 h
 • Räkneövningar, 24 h
 • Laborationer, 8 h 
 • Hemuppgifter, 5 (frivilliga, ger bonuspoäng på tentan)
 • Projekt, ekvivalent till 1.5 poäng (litteraturstudie, skriftlig rapport, muntlig presentation)
 • Studiebesök, en heldag
 • Skriftlig tentamen

Litteratur

 • A. Larsson, Semiconductor Optoelectronics - Device Physics and Technologies, Chalmers University of Technology
 • Föreläsningsanteckningar
 • Hemuppgifter
 • Laborationsmanualer
 • Instruktioner för projekt

Examination inklusive obligatoriska moment

Laborationerna, projektet, studiebesöket och den skriftliga tentamen är obligatoriska moment i kursen. Den skriftliga tentamen examinerar lärandemål 1-4. Lärandemål 5 examineras under laborationen. Föreläsningar, räkneövningar och hemuppgifter är valfria, men rekommenderas starkt.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.