Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA452 - Funktionell programmering  
Functional programming
 
Kursplanen fastställd 2018-02-28 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

Kursen är full. Inga fler registreringar tillåts.
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Laboration 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    
0211 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   19 Jan 2019 fm L,  25 Apr 2019 em M  

I program

TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
MPALG DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPALG DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MPCSN DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPCSN DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Thomas Hallgren

Ersätter

TDA450   Functional programming TDA451   Functional programming


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter tidigare programmeringserfarenhet och grundläggande kunskaper om datastrukturer och algoritmer. Kursen får inte inkluderas i en examen som innehåller (eller som är baserad på en annan examen som innehåller) antingen kursen TDA555 (Introduktion till funktionell programmering) eller kursen TDA451 (Functional programming).

Syfte

Den här kursen introducerar ett funktionellt programmeringsspråk och relaterade koncept för studenter som redan har en del kunskap inom programmering. Det främsta målet är att göra det möjligt för studenterna att skriva realistiska (små till mellanstora) program, och att samtidigt introducera några grundläggande koncept inom datavetenskap.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- skriva små till mellanstora funktionella program inom olika tillämpningar,
- utnyttja olika programmeringstekniker som är vanliga inom funktionell programmering såsom: användandet av rekursion,
modellering med rekursiva datatyper, abstraktion och kodåteranvändning med hjälp av högre ordningens funktioner och monader,
- värdera styrkorna och möjliga svagheter inom det funktionella programmeringsparadigmet.

Innehåll

I den här kurser kommer studenten att lära sig om funktionell programmering genom programmeringsspråket Haskell. Exempel på ämnen som bemöts i kursen är:
- funktioner som första klassens värden
- datastrukturer (listor, tupler, användardefinierade datatyper)
- rekursion och rekursiva datatyper
- polymorfi och typklasser
- rena funktioner vs input-output
- moduler och abstrakta datatyper
- testning av funktionella program
- lat evaluering och oändliga objekt
- monader

Organisation


Undervisningen består av föreläsningar och självstudieövningar, med möjlighet till hjälp online och vid utsatta kontorsbesökstider.

Litteratur

Se kursens webbsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig examination och obligatoriska labbar.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.