Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT326 - Matematikens domänspecifika språk  
Domain Specific Languages of Mathematics
 
Kursplanen fastställd 2018-02-13 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik, Matematik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0116 Inlämningsuppgift 3,5hp Betygskala: UG   3,5hp    
0216 Tentamen 4,0hp Betygskala: TH   4,0hp   19 Mar 2019 em SB_MU   27 Aug 2019 em SB_MU  

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Patrik Jansson

  Gå till kurshemsida


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Studenten ska ha klarat
 • en kurs i diskret matematik
 • två andra kurser i matematik (exampelvis Linjär algebra och Analys)
 • två kurser i datateknik (exemeplvis två kurser i programmering)
 • ytterligare tre kurser (22.5hp) inom matematik, data eller IT

Syfte

Kursen presenterar klassiska matematiska ämnen från ett datavetenskaligt perspektiv: genom att specificera de introducerade begreppen, vara uppmärksam på syntax och typer, och slutligen genom att bygga domänspecifika språk för vissa av de matematiska områden som nämns nedan.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • designa och implementera ett domänspecifikt språk (DSL) för en ny domän
 • strukturera delområden inom matematik i termer av DSL
 • förklara de centrala begreppen i grudläggande reell och complex anays, algebra och linjör algebra

Färdighet och förmåga
 • utveckla lämplig notation för matematiska koncept
 • genomföra och kalkylera bevis
 • använda potensserier för att lösa differentialekvationer
 • använda Laplace-transformer för att lösa differentialekvationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera och jämföra olika implementationer av matematiska begrepp

Innehåll

Föreläsningarna kommer att behandla:
 • Introduktion till funktionell programmering, programkalkyl och bevis
 • Introduktion till domänspecifika språk (DSL) med linjär algebra som exempel
 • DSL och matematik: kategoriteori som exempel
 • Reell analys: medelvärdessatser, Taylors formuler
 • Reell analys: ett DSL för potensserier
 • Mer linjär algebra: egenvärden och optimering

Organisation

Kursens upplägg inkluderar föreläsningar, seminarier, fallstudier (övningar) och grupparbete.

Litteratur

Se separat litteraturlista.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras i form av en individuellt genomförd skriftlig tentamen vid slutet av kursen och genom skriftliga inlämningar som genomförs av grupper med (normalt 3-4) studenter.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.