Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK280 - Strategy creation and change  
Strategy creation and change
 
Kursplanen fastställd 2012-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPMEI
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Kursen är enbart öppen för studenter som har kursen i sin programplan och för utbytesstudenter
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C
Minsta antal deltagare: 20
Max antal deltagare: 100

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   27 Okt 2018 fm SB   07 Jan 2019 fm M   22 Aug 2019 em M  

I program

MPQOM KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPMAR SJÖFARTENS ORGANISATION OCH LEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
TIPMA INTERNATIONELL PROJEKTLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Tobias Fredberg


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

To be admitted to the course, students need to have taken courses in industrial management, work organization or business administration, for example courses TEK255 and TEK250. The course is a high level course designed for graduate students. Students are expected to be up to date with basic strategy concepts and models of organizations. Individuals that feel that such knowledge is lacking are expected to take necessary individual preparations in order to contribute in seminars and group work.

Syfte

Decisions of scale, scope and direction - strategic decisions - are among the most important decisions made in an organisation. The process by which they are made, and the subsequent process of changing the organisation is the focus of this course. In this course, we want to provide an opportunity for students to create an understanding of the whole chain of strategic actions and decisions. Through incorporating different parts of the process, we create an area for systematic learning in areas that the academia tends to separate analytically (strategy analysis, strategy process, decision-making, market strategy, change management, communication managment). We aim to mix academic lectures and hand-in tasks with exercises, cases and lectures from industrial representatives, both from consultancies and major companies.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

In the course student should learn to:

 • Draw conclusions on the effects of strategy analysis for implementation.

 • Describe and analyze the connections between organization design and strategic effectiveness

 • Make casual analysis of the effects of differentiation strategy on how the organization must work

 • Make a congruence diagnosis of an organization as the basis for strategy implementation

 • Describe and prescribe the process of creating strategic change and implementation

 • Describe the conditions for and the effects of strategic decision making

Innehåll

The course will be structured around parts in the strategy process to give the students and understanding of how strategy unfolds. Lectures will be mixed with cases and presentations from consultants and industrial professionals. This course is designed for participant-centered learning and case oriented seminars and much emphasis is put on the work of students in teams. Students are required to be active in class seminars on the business cases throughout the course.
The course will deal with the following areas: • Market analysis and market strategy

 • Strategic decision making

 • Executing strategy

 • Strategic change

 • The process of organizational renewal

 • The politics of change

 • Communicating strategy


 

Organisation


The course points
to the strategic process of an organization and compromises three parts.

(a) Strategy creation
(b) Strategy in the making (for example market strategy, decision making)
(c) Strategy implementation (for example change management, communication)

The course is actively promoting a view of strategy work in organization as a
process and a practice unfolding as a market analysis, an organization review,
and the implementation of formulated strategies. The course is structured
around theoretical lectures, business case seminars invited guest lecturers from
industry and team based work.


 

Litteratur

The literature will be decided upon the start of the course.

Examination inklusive obligatoriska moment

The course will have examination by tests and individual- as well as group assignments in written and oral form. Depending on the number of students taking the course, the forms of examination may vary.  Examination forms will be announced at the beginning of the course.


Part of the grading basis for the course is participation on case seminars and presentation of case assignments.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.