Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME121 - Fordonssystemteknik  
 
Kursplanen fastställd 2017-02-08 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAUT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Maskinteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B
Max antal deltagare: 80

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Tentamen 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp   23 Okt 2017 fm M,  19 Dec 2017 em M,  29 Aug 2018 fm L  
0212 Inlämningsuppgift 4,5 hp Betygskala: UG   4,5 hp    

I program

MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPAUT FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPEPO ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPEPO ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Forskarassistent  Giulio Francesco Bianchi Piccinini


Ersätter

TME120   Engineering of automotive systems


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Teknisk kandidatexamen i maskinteknik, eller matematik, eller fysik.

Syfte

Det övergripande syftet är att studenten ska förstå:
Fordonet som ett system av tekniska lösningar

Kravsättning av ett komplett fordon med krav som kommer från kunden, fordonstillverkaren och samhället

Nedbrytning av krav till verifierbara krav på delar av fordonssystemet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Lista de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till vid utformning av fordonssystem. 
 • Beskriva fordonsdynamik och ingående komponenter i chassisystemet hos fordon. 
 • Illustrera nuvarande och framtida lösningar för drift och transmissionssystem hos fordon. 
 • Förklara rollen av aktiva- och passiva säkerhetssystem i fordon. 
 • Beskriva den process och de krav som är kopplade till tillverkning av fordon. 
 • Förstå och beskriva betydelsen av ekonomiska, rättsliga och miljömässiga aspekter i samband med konstruktion och tillverkning av fordon. 
 • Förklara vikten av att hålla sig till etiska riktlinjer i yrkesrollen som ingenjör och under utvecklingsarbetet för fordonet.

Innehåll

 • Fordonssystem: konstruktion, ergonomi för förare och passagerare, aerodynamik, ljud- och vibrationer. 
 • Chassisystem: longitudinell, lateral och vertikal dynamik, däck och fjädring, bromssystem, styrsystem. 
 • Drivlinesystem: förbränningsmotorer, alternativa drivlinor, transmissionssystem. 
 • Trafiksäkerhetssystem: aktiva och passiva säkerhetssystem. 
 • Tillverkningsprocess: konceptsyntes och urval, kravhantering för fordon, olika plattformar, arkitektur och modularisering. 
 • Sociala aspekter: ekonomi, etiska koder och krav, miljöproblem 
 • Studiebesök hos bilindustrin
 • Inlämningsuppgifter som behandlar drivlina, chassi och trafiksäkerhet.

Organisation

 • Föreläsningar 
 • Inlämningsuppgifter 
 • Besök på företag inom bilindustrin

Litteratur

 • Referensmaterial: Föreläsningsanteckningar och utdrag från vetenskapliga artiklar kommer att finnas tillgängligt på kurshemsidan i Pingpong. 
 • Övrig litteratur (frivillig): Julian Happian-Smith (2002). An Introduction to Modern Vehicle Design, Butterworth-Heinemann. (Finns som E-bok på Chalmers bibliotek).

Examination

 • Inlämningsuppgifter (60%) 
 • Skriftlig tentamen (40%)


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.