Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
UCM010 - Inledande cell- och molekylärbiologi
 
Kursplanen fastställd 2014-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKBIO
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Bioteknik
Institution: 28 - BIOLOGI OCH BIOTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0102 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   28 Maj 2018 em SB_MU,  06 Okt 2017 em M,  22 Aug 2018 fm SB_MU

I program

TKBIO BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TKIEK INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR - Kemi- och bioteknik , Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Dina Petranovic NielsenBehörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i biologi och kemi.

Syfte

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i cell och molekylärbiologi mer specifikt cellens struktur och funktion, cellulära komponenter och organeller till molekyler och basala molekylära processer i cellen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva en cell med dess komponenter och organeller samt biologiska molekyler

 • Utföra ett enkelt kloningsexperiment

 • Skriva en vetenskaplig rapport av utförda experiment

 • Förklara de viktigaste cellulära regleringsmekanismer på en molekylär nivå

 • Förklara experimentella metoder för att studera molekylär och cellulär biologi
 • Innehåll

  Kursen fokuserar på molekylär biologi i celler, det vill säga cellen struktur och sammansättning och cellulära processer på molekylär nivå så som replikering, transkription translation, genreglering, cellcykeln och energimetabolism. Dessutom fokuserar kursen på metoder för att studera celler och biomolekyler.


  Föreläsningar baseras på boken Molecular Biology of the Cell (Fifth Edition, 2008, Alberts et al.)


  Laborationen innehåller en övning i kloning, inbegripandes PCR, restriktion, ligering, transformation, selektering av kloner och isolering av en konstruerad plasmid. Före laborationen ska studenten studera studera gensekvenser och hitta relevanta motiv samt planera experimenten.


  Grupparbete utförs i klassrummet i form av problemlösning och diskussioner samt under laborationen.

  Organisation

  Kursen innehåller momenten, föreläsningar, övningar och diskussioner i föreläsningssalen samt laboration. All undervisning är på engelska.

  Litteratur

  Molecular Biology of the Cell (Fifth Edition (2008) eller Sixth Edition (2015) är båda lämpliga, Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter). Laborationsmanual och instruktioner för laborationsrapporten tillhandahålls i kursen.

  Examination

  Studenter måste klara den skriftliga tentamen (på engelska), närvara vi laboration och utföra övningarna samt lämna in en godkänt laborationsrapport.


  Publicerad: on 24 jan 2018.