Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SSY156 - Modellering och styrning av mekatroniska system
 
Kursplanen fastställd 2015-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSYS
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Konstruktionsövning + lab 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPSYS SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPEPO ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Forskarassistent  Yiannis Karayiannidis


Ersätter

SSY155   Design av mekatroniska system


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 • Förstå Euler-Lagrange-metoden

 • Att lära sig att tillämpa Euler-Lagrange's metod för system av flera kroppar samt att härleda matematiska modeller som beskriver deras rörelse

 • Att lära sig att formulera kinematiska modeller beskriva läget och orienteringen av komplexa flerkroppssystem inom det operativa utrymmet

 • Lära modellbaserade reglermetoder för flerkroppssystem och deras interaktion med omgivningen

 • Att förstå metoden för beskrivande funktioner och att kunna använda den för att analysera stabiliteten av det återkopplade system med olinjäriteter i form av styrsignalmättning, relä, hysteres och döda zoner.

Innehåll


 • Matematisk modellering av system med multikroppar

 • Euler-Lagrange-metoden

 • Kinematik

 • Differentiell kinematik

 • Reglering av rörelser hos flerkroppssystem

 • Reglering av inversdynamik

 • Decentraliserad reglering

 • Kraftreglering (Force control), Impedansreglering, compliancereglering.

 • Olinjäriteter. Analys av återkopplade system med olinjäriteter

 • Beskrivandefunktioner

Organisation

Kursen består av föreläsningar och ett antal obligatoriska laborationer och räkneövningar.

Litteratur


 • Modelling and Control of Robot Manipulators,
  Sciavicco, Siciliano. Springer (freely available through the Chalmers online
  library), Main course textbook 


 • Motion Control Systems, Asif Sabanovic, Kouhei Ohnishi. Wiley (freely available through the Chalmers online library),
  Complementary course textbook 


Examination

Examinationen baseras på • obligatoriska, individuella laborationer

 • obligatoriska räkneövningar

 • frivillig skriftlig tentamenSidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.