Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TMA660 - Linjär algebra och geometri
 
Kursplanen fastställd 2011-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKTFY
4,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik, Teknisk fysik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0193 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   23 Okt 2017 em SB_MU,  19 Dec 2017 em SB_MU,  27 Aug 2018 em SB

I program

TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TKTFY TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Biträdande professor  Elizabeth Wulcan  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Att vara en av de kurser som utvecklar kompetensen och kunskapen inom matematik för studerande på tekniska fysik programmet. Linjär algebra är en av matematikens grundläggande områden med en mångfald tillämpningar.
En viktig del av kursen handlar om tillämpning av begrepp och metoder inom geometrin.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Att ge kunskaper om grundläggande algebraiska begrepp som vektorer, matriser, determinanter, komplexa tal och polynom. Kursen skall även ge de studerande färdigheter i lösning av linjära ekvationssystem, beräkning av determinanter etc.

Innehåll

Linjära ekvationssystem - Gauss' eliminationsmetod.
Geometriska vektorer.
Linjer och plan.
Matrisalgebra, determinanter
Linjära ekvationssystem - allmän teori.
Geometri i Rn och minsta kvadratmetoden.
Komplexa tal.
Polynom och algebraiska ekvationer.

Organisation

Föreläsningar och övningar.

Litteratur

Gunnar Sparr: Linjär algebra

Examination

Skriftlig tentamen i form av kombinerad problem- och teoriskrivning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.