Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME095 - El- och hybridfordon  
 
Kursplanen fastställd 2017-02-06 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAUT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Elektroteknik, Maskinteknik, Teknisk fysik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B
Max antal deltagare: 85

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   16 Mar 2018 em M,  05 Jun 2018 fm SB   28 Aug 2018 fm M

I program

MPSYS SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPAUT FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPEPO ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Docent  David SedarskyBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Reglerteknik

Syfte

Kursen skall ge studenten kunskap om hur man utformar olika drivlinor till fordon, samt hur dessa kan regleras. Dessa kan vara allt från en drivlina med bara förbränningsmotor till en ren elektrisk sådan, samt kombinationer i form av olika hybrida drivlinor.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- beskriva komponenter som ingår i en godtycklig drivlina (förbränningsmotor - växellåda, elmotor - batteri, eller kombinantioner av dessa i form av hybrider) samt deras funktion
- ta fram en modell av ett batteri lämpligt i ett fordon
- förklara för- och nackdelar med olika drivlinor
- ta fram en lämplig reglerstrategi för olika drivlinor
- förklara beroendet av drivlinans utformning och dess reglering på dess effektivitet (energi-/bränsleförbrukning)

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
- en grundlig beskrivning av olika möjliga drivlineutformningar 
- en genomgång av egenskaperna hos drivlinekomponenter som förbränningsmotorer, växellådor, elektriska maskiner (motorer, generatorer) och energilagrare (batterier, supercappar)
- en beskrivning av olika modellprinciper (quasi-statisk, dynamisk)
- modellbaserad beräkning och reglering
- metoder för reglering av energiflöden i en (hybrid) drivlina

Organisation

Kursen baseras på föreläsningar och på inlämningsuppgifter där studenterna modellerar och simulerar ett flertal olika drivlinor (olika kombinationer av el- och förbränningsmotorer)

Litteratur

Guzzella & Sciaretta, Vehicle Propulsion Systems, 3rd edition, Springer, 2013, ISBN 978-3-642-35912-5, samt föreläsningsmaterial. Utöver kan det delas ut några tekniska rapporter.


Examination

Det finns en avslutande skriftlig examen. Dessutom baseras slutbetyget delvis på en rapport i en av inlämningsuppgifterna.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.