Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK255 - Ekonomisk analys
 
Kursplanen fastställd 2017-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPEPO
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Minsta antal deltagare: 10

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   Kontakta examinator,  07 Jun 2018 em M,  21 Aug 2018 em SB

I program

MPEES INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPEPO ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPBDP ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Professor  Hans LöfstenBehörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Studenter som läser kursen förväntas ha haft viss exponering mot ekonomi. Viss kunskap om analys kommer vara till hjälp även om det inte är helt nödvändigt.

Syfte

Syftet med denna kurs är att presentera och ge förståelse för grundläggande begrepp och modeller för styrning av och hushållning med resurser i industriella företag.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förstå innebörden av den ekonomiska analysens grundläggande terminologi
 • förstå och analysera ekonomin på olika nivåer i ett företag
 • kunna tillämpa olika ekonomiska kalkylmodeller
 • förstå när olika ekonomiska kalkylmodeller lämpar sig i olika situationer

Innehåll

 • Introduktion till ekonomisk analys
 • Kalkylering baserad på rörliga och fasta kostnader
 • Beslutsfattande med relevanta kostnadsslag
 • Investeringskalkylering
 • Grundläggande ekonomisk teori
 • Prissättningsanalys

Organisation

Kursen består av följande delar:
 • Föreläsningar kring kursinnehållet
 • Handledning av projektarbetet

Litteratur

Kurslitteratur anges på kursens webbsida minst två veckor före kursstart.

Examination

Examinationen utgörs av följande moment:
 • En individuell skriftlig fyratimmars tentamen
 • En skriftlig rapport kring projektarbete


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.