Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
PPU190 - Konstruktionsoptimering
 
Kursplanen fastställd 2016-02-09 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPDE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik, Teknisk design
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING

Kursen är full.
Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Projekt 4,0 hp Betygskala: TH   4,0 hp    
0213 Tentamen 3,5 hp Betygskala: TH   3,5 hp   26 Okt 2016 em SB,  20 Dec 2016 em M,  14 Aug 2017 em M

I program

MPAME TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPAUT FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Forskare  Magnus Bengtsson
Bitr professor  Magnus Evertsson  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

- CAD
- Maskinelement (Maskinkonstruktion/Tillämpad mekanik)
- FEM
- Mekatronik
- Materialteknik
- Tillverkningsteknik
- Mekanik
- Hållfasthetslära
- Matematik motsvarande 30 hp inkluderande flervariabelanalys och numeriskanalys.

Syfte

Kursen syftar till att integrera traditionella konstruktionsmetoder med moderna optimeringsmetoder. Vidare syftar kursen till att:
- Utveckla kunskaper och färdigheter om olika verktyg och metoder för optimering av mekaniska produkter och konstruktioner
- Utveckla konstruktionsmetodik för förbättringar av komponenter i produkter och system
- Utveckla förståelse för den iterativa karaktären av produktutvecklingsprocessen   inklusive modellering-analys-test-utvärdering
- Förstärka färdigheterna i att använda moderna CAE-verktyg
- Införliva materialval som en del av produktutvecklingsprocessen

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Kunna beskriva den kompletta verktygskedja som innefattar modellering-analys-test-utvärdering.
 • Identifiera områden för förbättring i en ny eller existerande produktdesign.
 •  Identifiera och välj lämpliga materialalternativ för en produkt.
 • Tillämpa tidigare kunskap om designmetoder och verktyg på praktiska problem.
 •  Skapa lämpliga simuleringsmodeller för förekommande konstruktionsproblem.
 •  Använda datorstödd utvecklingsmiljö (CAE) för att konstruera och simulera produktprestanda.
 • Formulera konstruktionsoptimeringsproblem baserad på projekt- eller produktkrav
 • Tillämpa numerisk optimeringsteknik och programvaror för att lösa optimeringsproblem.
 • Tolka optimeringsresultat för beslutsfattande (t.ex. vid materialval, geometri, tillverkning, produktion).
 • Ta fram CAE-ritningar som underlag för tredimensionell skrivare. Iterera designförslag för att kontinuerligt förbättra en produktdesign och prestanda.
 • Kommunicera konstruktionslösningar, innefattande underlag för givna val, fördelar och nackdelar för olika alternativ.

Innehåll

 • Identifiering och klassificering av konstruktionsproblem och fel.
 • Identifiering av nödvändiga materialparametrar och materialval för konstruktionslösningar (t.ex. CES Selector). 
 • Omvandling av krav och specifikationer till konstruktionssyften och avgränsningar.
 • Formulera och lösa optimeringsproblem.
 • Val av optimeringsalgoritmer och verktyg. 
 • Modellering-analys-test metoder kopplat till beräkningar ( (t.ex., MATLAB/Simulink, CAD/CAE (t.ex.., AutoDesk Inventor, CATIA, ANSYS), och  prototypframtagning (t.ex., 3D utskrift)).
 • Organisation

  Föreläsningar, handleda övningar och workshopar samt tre (3) projektuppgifter.

  Litteratur

  Annonseras två veckor före kursstart

  Examination

  Skriftlig tenta, dugga och tre godkända projekt.


  Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.