Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IEK310 - Total quality management
 
Ägare: IPMAS
3,3 Poäng (ECTS 4,95)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 0811 - Industriell kvalitetsutveckling I


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0197 Tentamen 3,3 p Betygskala: TH   3,3 p   13 Mar 2004 fm V,  Kontakta examinator,  25 Aug 2004 fm V

I program

TAUTA AUTOMATION OCH MEKATRONIK, Årskurs 4 (valbar)
TIEKA INDUSTRIELL EKONOMI, Årskurs 4 (valbar)
IPMAS MSc PROGRAMME IN MANAGEMENT OF PRODUCTION, Årskurs 1 (obligatorisk)
KMAST MSc PROGR. IN ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE PROCESS TECHNOLOGY, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:
Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basic knowledge in statistics is needed in order to meet the course requirements.

Syfte

The aim of the course is to help the students to acquire knowledge about various quality endeavors to better understand the area of Total Quality Management (TQM). The course also aims to help the students to develop practical skills as a means to facilitate organizational improvement initiatives.

Innehåll

Please, see the course website for latest information.

Organisation

Please, see the course website for latest information.

Litteratur

Please, see the course website for latest information.

Examination

Please, see the course website for latest information.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.