Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
PPU230 - Service och underhåll för produktionssystem och produkter  
 
Kursplanen fastställd 2015-02-15 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPEN
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Industriell ekonomi, Maskinteknik
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Projekt 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp    
0215 Dugga 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    

I program

MPISC INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPISC INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Tekniklektor  Torbjörn YlipääBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Samma som för masterprogrammet Produktionsutveckling, MPPEN, eller Produktutveckling, MPPDE.

Syfte

Kursen syftar till att skapa en långtgående förståelse för risker, osäkerheter, och säkerhet i produktionssystem och produkter utifrån ett livscykelperspektiv, med målet att uppnå ekonomisk, ekologisk, och social hållbarhet. Det inkluderar kunskap om säkerhetskultur och säkerhetsstyrningssystem samt appliceringen av en systematisk riskhanteringsmetodik.

Syftet med kursen är även att utveckla studenterna teoretiska och praktiska kunskap inom underhåll och risker i produktionssystem och produkter. Ett viktigt kursmål är att förbättra tillförlitlighet, underhållsmässighet, och underhåll genom avhjälpande, förebyggande och förbättrande serviceaktiviteter, samt skapa en förståelse för hur detta kan tillföra värde i ett produktionssystem eller en produkt genom hela dess livscykel (t.ex. genom återtillverkning).

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • LM1: Förklara grunderna för risk och osäkerhet
 • LM2: Beskriv säkerhetskultur och utveckla ett säkerhetsstyrningssystem
 • LM3: Applicera en riskhanteringsmetodik och använda risk- och tillförlitlighets-verktyg för att analysera, utvärdera, och minska risker
 • LM4: Använda en strukturerad arbetsmetodik för att ta beslut under osäkra förhållanden
 • LM5: Utvärdera och beskriv servicesystem för produktionssystem och produkter
 • LM6: Exemplifiera och applicera grundläggande underhållskoncept
 • LM7: Planera, designa, och utför åtgärder för att förbättra tillförlitlighet, underhållsmässighet, och underhåll av ett produktionssystem eller en produkt under hela dess livscykel

Innehåll

Kursen täcker följande områden:

 • Teoretiska grunder för riskhantering
 • Säkerhetskultur och säkerhetsstyringssystem
 • Systematisk arbetsmetodik för hur man analyserar, utvärderar, och minskar risker
 • Workshops i användandet av risk- och tillförlitlighetsverktyg, och hur man tar beslut under osäkra förhållanden
 • Teori i service och underhåll för produktionssystem och produkter
 • Teori i underhållskoncept
 • Teori och praktik i att förbättra tillförlitlighet, underhållsmässighet, och underhåll av ett produktionssystem eller en produkt under hela dess livscykel

Organisation

Kursen är baserad på problemorienterat lärande, och består av föreläsningar, workshops och ett projekt. Kursen består av en generisk del om riskhantering och säkerhet, samt en specifik del om service och underhåll för produktionssystem och produkter. Sammanfattningsvis består kursen av följande läraktiviteter:

 • Föreläsningar: Bas för teoretiskt kunnande och för att supporta projektarbetet
 • Workshops: Praktiskt lärande i användandet av risk- och tillförlitlighetsverktyg, och beslutsfattande under osäkra förhållanden
 • Projekt: Över färdigheterna som tagits upp under kursen för att förbättra tillförlitlighet, underhållsmässighet, och underhåll av ett produktionssystem eller en produkt
 • Presentation: Muntlig presentation av projektresultat riktade till industriella intressenter

Litteratur

Kursens litteratur består av e-böcker och forskningsartiklar, presentationsmaterial från föreläsningar, samt instruktioner för workshops.

Examination

Dugga och projekt täcker alla delar av kursen. Projektet inkluderar workshops samt en skriftlig rapport och muntlig presentation. Betygsskalan är: 5,4,3 och underkänt. För betyg 3,4 och 5 krävs att alla delmoment är individuellt godkända.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.