Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT325 - Matematikens domänspecifika språk  
 
Kursplanen fastställd 2015-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik, Matematik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

Ersätter DAT326
Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Inlämningsuppgift 3,5 hp Betygskala: TH   3,5 hp    
0215 Tentamen 4,0 hp Betygskala: TH   4,0 hp   15 Mar 2016 em EKL   23 Aug 2016 em SB

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Patrik Jansson  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Studenten ska ha klarat
 • en kurs i diskret matematik
 • två andra kurser i matematik (exampelvis Linjär algebra och Analys)
 • två kurser i datateknik (exemeplvis två kurser i programmering)
 • ytterligare tre kurser (22.5hp) inom matematik, data eller IT

Syfte

Kursen presenterar klassiska matematiska ämnen från ett datavetenskaligt perspektiv: genom att specificera de introducerade begreppen, vara uppmärksam på syntax och typer, och slutligen genom att bygga domänspecifika språk för vissa av de matematiska områden som nämns nedan.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • designa och implementera ett domänspecifikt språk (DSL) för en ny domän
 • strukturera delområden inom matematik i termer av DSL
 • förklara de centrala begreppen i grudläggande reell och complex anays, algebra och linjör algebra

Färdighet och förmåga
 • utveckla lämplig notation för matematiska koncept
 • genomföra och kalkylera bevis
 • använda potensserier för att lösa differentialekvationer
 • använda Laplace-transformer för att lösa differentialekvationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera och jämföra olika implementationer av matematiska begrepp

Innehåll

Föreläsningarna kommer att behandla:
 • Introduktion till funktionell programmering, programkalkyl och bevis
 • Introduktion till domänspecifika språk (DSL) med linjär algebra som exempel
 • DSL och matematik: kategoriteori som exempel
 • Reell analys: medelvärdessatser, Taylors formuler
 • Reell analys: ett DSL för potensserier
 • Mer linjär algebra: egenvärden och optimering

Organisation

Kursens upplägg inkluderar föreläsningar, seminarier, fallstudier (övningar) och grupparbete.

Litteratur

Se separat litteraturlista.

Examination

Kursen examineras i form av en individuellt genomförd skriftlig tentamen vid slutet av kursen och genom skriftliga inlämningar som genomförs av grupper med (normalt 3-4) studenter.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.