Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
BOM185 - Design management
 
Kursplanen fastställd 2015-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDCF
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Arkitektur, Arkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 50 - BYGG- OCH MILJÖTEKNIK

Kurstillfället är platsbegränsat. Kontakta studentcentrum om du inte själv kan lägga till kursen i ditt val.
Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: C
Max antal deltagare: 60

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Projekt 2,0 hp Betygskala: UG   2,0 hp    
0215 Projekt 5,5 hp Betygskala: TH   5,5 hp    

I program

MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Univ lektor  Mattias Roupé


Ersätter

BOM180   Design management


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Öppen för masterstudenter inom ASAM området. Max 60 studenter, i det fall fler söker avgör avklarade poäng och därefter betyg. Studenter från MPDCF har företräde.

Syfte

Kursen syftar till att ge en förståelse för design och beslutsprocesser från konceptuella faser som förstudie till mer konkreta projekteringsfaser inför produktion. Syftet är att introducera projekteringens olika delar och moment, organisering och ledning av projekteringsprocessen samt de verktyg och metoder som är tillämpliga. Kursen betonar särskilt betydelsen av ledarskap i projekteringsprocessen och hur nya tekniker och metoder såsom Byggnads Informations Modeller påverkar processen mot en mer integrerat arbetssätt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Förstå och kunna beskriva:
- de komplexa utmaningarna med den tvärdisciplinära projekteringsprocessen
- projekteringsledarens roll i byggprocessen
- och diskutera utmaningarna i projekteringsprocessen
- Byggnads Informations Modell (BIM) konceptet och vilka möjligheter och konsekvenser användandet dessa system ger projekteringsprocessen

 

Känna till och kunna
- beskriva och diskutera olika roller och aktörer i projekteringsprocessen
- att beskriva designteori och att kunna diskutera projekteringsprocessen
- beskriva, använda och diskutera designmetodik och dess verktyg
- att delta i multidisciplinära arbetsgrupper i projekteringsprocessen
- beskriva och diskutera projekteringsledningens använder BIM i projekteringsprocessen
- kommunicera med andra aktörer i projekteringsprocessen på ett professionellt sätt

Innehåll

Kursen omfattar föreläsningar som tar upp designteori och designmetoder, projekteringsmetoder och projekteringsverktyg, inklusive BIM, med fokus på hur dessa hanteras för att leda och styra projekteringsprocessen. Projektuppgifter, övningar och datorlaborationer avser att träna studenten på olika moment i projekteringsprocessen. Kommunikation och integration mellan olika discipliner är i fokus.

Organisation

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar och ett antal projektuppgifter.

Litteratur

Se kurshemsida för aktuell litteratur och information.

Examination

Projektuppgifter utgör grund för betygssättning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.