Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SJO840 - Fartygskontrakt och finans  
 
Kursplanen fastställd 2015-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPMAR
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 48 - SJÖFART OCH MARIN TEKNIK

Endast för MPMAR-studenter.
Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPMAR SJÖFARTENS ORGANISATION OCH LEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Tekniklektor  Daniel ErikssonBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

SJO150 Handelsrätt samt SJO330 Sjö- och transporträtt eller motsvarande (minst 15 hp juridik).

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap om de kontrakt som styr sjöfartsverksamhet. Kursen ger kunskap om hur val av kontrakt och kontraktsskrivning kan användas för att styra risk-,kostnads-, ansvar- och funktionsfördelning och för att effektivisera och kontrollera verksamheten, även vad det gäller miljö- och hållbarhetsmål.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Förstå innebörd, funktion och effekt i de standardavtal och klausuler som kursen omfattar.
  • Utvärdera risk, kostnad, ansvar och funktionsfördelning i färdiga avtal.
  • Utforma strategier för förhandlingar och kontraktsskrivande.
  • Förhandla och utforma effektiva tilläggsklausuler till standardavtal.

Innehåll

- Ship building and repair contracts
- Vessel finance
 - Legal perspective
 - Strategies
 - Sale and purchase
 - S&P contracts
 - Strategies
 - Ship management
 - Management contracts
 - Owners interests
 - Managers perspective
- Commercial management ¿ charter contacts
 - Bare boat charters
 - Time charters
 - Voyage Charters
- Risk management
 - Insurance contratcs
- Ship Breaking or recycling
 - Sustainable ship recycling

Organisation

Föreläsningar, gästföreläsningar. Grupparbete, rapportskrivning handledning.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination

Inlämningsuppgifter, rapporter.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.